baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

4 grudnia, 2022

Polska na 21 miejscu w Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego

W tegorocznym, jedenastym już Globalnym Indeksie Bezpieczeństwa Żywnościowego (GFSI) Polska zajęła 21 pozycję w klasyfikacji generalnej obejmującej 113 krajów. To skok o jeden punkt w górę w porównaniu z ubiegłoroczną 22 pozycją w rankingu. Nasz kraj zajmuje też 16 miejsce wśród 26 krajów europejskich. Od 2012 roku, bezpieczeństwo żywnościowe Polski  w indeksie poprawiło się o […]

Inwestycje w zrównoważony rozwój

fot. Pixabay

Koncepcja rolnictwa zrównoważonego próbuje połączyć cele środowiskowe i społeczne z ekonomicznymi. Co prawda nie zapewnia to wzrostu opłacalności, ale gwarantuje stabilność ekonomiczną w szerszej perspektywie. Głównie dzięki efektywnemu wykorzystaniu środków produkcji. Filarem tej idei jest etyka. Biznes, który chroni otoczenie gospodarstwa i zdrowie ludzi, zyskuje zaufanie społeczne. A ono jest źródłem stabilności finansowej i perspektywicznego rozwoju działalności. Studiując definicję rolnictwa zrównoważonego: […]