baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Jak działają polskie grupy EPI?

Zielone-i-Czerwone-Ukosne-Linie-Sport-Logo-1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Działanie Współpraca, realizowane w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wspiera tworzenie i działanie Grup Operacyjnych EPI (europejskiego partnerstwa innowacyjnego) na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa. Otrzymane wsparcie może być przeznaczone na opracowanie i wdrożenie nowych lub znacznie udoskonalonych technologii, metod organizacji czy marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów bądź na samo powstawanie tych produktów. Dofinansowanie może zostać spożytkowane także na tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych.

Właśnie ukazała się pierwsza w naszym kraju publikacja prezentująca w formie katalogu działania tych partnerstw EPI.

Polskie Grupy Operacyjne realizują wiele, bardzo ważnych i ciekawych projektów z zakresu produkcji podstawowej oraz przetwórstwa produktów rolnych. Warto tu też podkreślić rolę rolników, którzy zgodnie z założeniami działania „Współpraca” w wielu przypadkach są liderami lub podmiotami bezpośrednio zaangażowanymi w tworzenie i działalność Grupy Operacyjnej i ich rola w określaniu potrzeb oraz w późniejszej realizacji projektów jest niezbędna dla osiągnięcia praktycznych rezultatów, które mogą być dalej rozpowszechniane i rozwijane.

Dodatkowo polskie Grupy Operacyjne włączyły w swoje projekty działania związane ze zmniejszaniem negatywnego wpływu na środowisko naturalne, redukcję wykorzystania nawozów, pestycydów czy też skracania łańcucha żywnościowego. Już teraz wiemy, że rezultaty projektów naszych Grup Operacyjnych mogą być powielane w innych państwach członkowskich UE, co jest podstawą tworzenia międzynarodowych konsorcjów w systemie partnerstw wielopodmiotowych (multi-actor approach).

„Katalog polskich Grup Operacyjnych EPI” został opracowany w ramach Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie i jest do pobrania tutaj: https://sir.cdr.gov.pl/2023/01/05/katalog-polskich-grup-operacyjnych-epi/

Źródło: SIR

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po