baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w UE?

Foods high in carbohydrates on grey background. Vegan Foods high in dietary fiber, antioxidants, vitamins and minerals. Panorama, banner
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Czwartego stycznia Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy określający aspekty bezpieczeństwa żywnościowego („Commission Staff Working Document. Drivers of food security”). Założeniem opracowania było przeanalizowanie i przedstawienie kluczowych elementów i powiązań, które mają wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe. Zawarte argumenty mają stanowić wkład w toczącą się na poziomie unijnym debatę w temacie bezpieczeństwa żywnościowego, która została podjęta po rozpoczęciu wojny w Ukrainie.

Analiza wykazała, że zwiększenie udziału roślin w diecie miałoby pozytywny wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe w UE ze względu na zwiększenie efektywności produkcji żywności i wartości odżywczej. Dokument zawiera w sobie także opisy negatywnych skutków zdrowotno-klimatycznych obecnego systemu żywnościowego, który jest oparty na produktach pochodzenia zwierzęcego.

Opracowanie Komisji Europejskiej wskazuje, że wzorce żywieniowe na całym świecie zmieniają się i zawierają coraz więcej żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wysoko przetworzonej. Pomimo przewidywanego spadku spożycia mięsa w UE, niektóre kraje przekraczają zalecane progi nawet czterokrotnie.

Komisja Europejska do końca 2023 roku ma wypracować ramy prawne na rzecz zrównoważonego systemu żywnościowego (SFS), które obejmą takie elementy jak oznakowanie, zamówienia publiczne i marnowanie żywności. SFS to pierwsza taka inicjatywa, która w holistyczny sposób nakreśli wymogi i obowiązki stron w zakresie systemu żywnościowego, w tym strony decyzyjnej i przemysłu.

Obecny system żywności jest oparty na wspieraniu przemysłu zwierzęcego, który w znacznym stopniu przyczynia się do powstawania emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń wód, gleb, powietrza, utraty bioróżnorodności. Nieefektywność systemu została dostrzeżona także w zakresie nadprodukcji i dystrybucji żywności oraz wpływu na zdrowie i jakość życia ludzi.

Morgan Janowicz, członkini zarządu Green REV Institute: Cieszy nas fakt, że KE dostrzega problemy obecnego systemu żywnościowego, który jest oparty na produkcji zwierzęcej. Przejście na zrównoważony system żywnościowy będzie miało pozytywne skutki społeczne, ekonomiczne jak i środowiskowe. Ważne jest podkreślenie roli Zrównoważonego Systemu Żywnościowego jako inicjatywy, która w holistyczny sposób wypełni luki w zakresie polityki żywnościowej na poziomie UE.

Dokument wskazuje, że serwowane w szkołach posiłki oraz zamówienia publiczne mogą mieć pozytywny wpływ na kształtowanie się zdrowych nawyków żywieniowych. Jest to szczególnie stosowne w kontekście opracowywanej inicjatywy „Sustainable Food System” oraz projektu rzeczniczego prowadzonego przez Green REV Institute i koalicję Future Food 4 Climate, mającego na celu zwiększenie dostępności posiłków wegańskich w szkołach i przedszkolach publicznych. W ramach tego projektu, we współpracy z samorządami złożono już dziewięć interpelacji w Poznaniu, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Cieszynie, Ostródzie, Toruniu i Gorzowie Wielkopolskim. Jednocześnie strona aktywistyczna przesłała 15 petycji obywatelskich w różnych miastach w Polsce.


Źródło: Green REV Institute  & Future Food 4 Climate

Future Food 4 Climate to pierwsza i największa w Polsce koalicja dla transformacji systemu żywności. Zrzesza ponad 70 organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i w Ukrainie. Buduje rzeczniczą masę krytyczną, działa na poziomie UE, krajowym i samorządowym domagając się wprowadzania legislacji i zmian systemowych dla zrównoważonego systemu żywnościowego dla zwierząt, ludzi i planety. FF4C to dziesiątki apeli, stanowisk, partycypacji w konsultacjach, wysłuchaniach. FF4C reaguje, mówi sprawdzamy i buduje rzecznictwo. Koalicja organizuje Okrągłe Stoły, debaty, spotkania. Jest organizatorem Forum Bezpiecznej Żywności. Obecnie rozpoczyna projekt Green Advocacy Academy skierowany do młodych osób aktywistycznych.

Green REV Institute to zielony think tank, watchdog klimatyczny działający dla transformacji systemu żywności. Green REV Institute łączy kropki na mapie praw człowieka, praw zwierząt i klimatu. Założony w 2014 r. włącza dla zmiany systemowej osoby aktywistyczne, buduje współpracę i partnerstwa dla transformacji systemu żywności.

Green REV Institute to organizacja członkowska 50by40,Eurogroup for Animals, World Federation for Animals,European Vegetarian Union, Aquatic Animal Alliance, TAPP Coalition,​​ PlantEurope network, OFOP, Niech Żyją, jedna z 10 NGO w EU Platform on Animal Welfare, wspiera Plant Based Treaty.

Green REV Institute zainicjował i jest operatorem pierwszej rzeczniczej koalicji dla naprawy systemu żywności w Polsce Future Food 4 Climate  organizatorem międzynarodowego wydarzenia European Vegan Summit, producentem reportażu Wegańska Warszawa, Posłuchaj Wegańskich Biznesów.

Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca