baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Biogazownia Przybroda

biogazownia_przybroda
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Rolniczo – Sadownicze Gospodarstwo Doświadczalne Przybroda jest jednym z dziesięciu Rolniczych Zakładów Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Gospodarstwo ma charakter wielokierunkowy. Zajmuje się  produkcją rolniczą, zwierzęcą i sadowniczą. Produkcja rolnicza nastawiona jest na uprawę zbóż towarowych, roślin przemysłowych oraz wytwarzanie pasz objętościowych dla własnego pogłowia zwierząt. Produkcja zwierzęca koncentruje się przede wszystkim na hodowli bydła mlecznego rasy czarno – białej. Produkcja sadownicza oparta jest głównie na sadach jabłoniowych.

W 2019 roku w gospodarstwie w Przybrodzie otwarta została biogazownia. Jest to niezwykle nowoczesna instalacja, a dzięki zastosowanym w niej rozwiązaniom wręcz unikatowa w skali Europy. Instalacja wpisuje się w światowe trendy rozwoju energetyki zmierzające w kierunku technologii wykorzystujących magazynowanie energii, odnawialne źródła energii oraz zapewniających powszechne bezpieczeństwo energetyczne.

Zbudowana została w całości na polskich rozwiązaniach technicznych i technologicznych. Charakteryzuje się niezwykle wysoką wydajnością fermentacji, może być zasilana bardzo szeroką gamą substratów począwszy od materiałów typowo rolniczych jak odchody zwierzęce, plewy czy słoma, po różnego rodzaju odpady z przetwórstwa rolno-spożywczego.

Zapraszamy do obejrzenia filmu pokazującego pracę biogazowni. https://youtu.be/W_uRuWgnBQM

Film został zrealizowany w ramach działań Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Źródło: CDR

Czytaj więcej