baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Innowacje w europejskim leśnictwie

las1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

43% powierzchni Unii Europejskiej to prawie 182 milionów hektarów lasów i terenów zalesionych. Europejskie lasy oferują szeroki zakres korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Odporne lasy dostarczają cennych usług ekosystemowych i wspierają różnorodność biologiczną. Mogą łagodzić skutki zmian klimatu poprzez magazynowanie węgla w glebie, zapewnienie czystego powietrza i lepszego przepływu wody, oraz kontrolowanie erozji. Dostarczają również drewna i produktów ubocznych. z których produkuję się biomasę. Europejskie lasy borykają się obecnie z wieloma problemami i wyzwaniami, w tym skutkami zmiany klimatu. Leśnicy, właściciele lasów i władze szukają zrównoważonych rozwiązań dla szkód spowodowanych przez burze lub susze, szkodniki i choroby lub wzrost występowania pożarów lasów.

Szereg grup operacyjnych EIP-AGRI i innych innowacyjnych projektów w całej Europie bada nowe możliwości rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom związanym z leśnictwem. Obejmuje to korzystanie z narzędzi cyfrowych do mapowania zasobów leśnych, zrównoważone zarządzanie, ulepszanie łańcuchów wartości i rozwijanie praktyk, które wykorzystują potencjał lasów wielofunkcyjnych oraz tworzenie sieci wymiany wiedzy i budowania odpornych lasów dla przyszłości.

Przykłady innowacyjnych projektów to: monitoring lasów za pomocą teledetekcji, drzewa jako atut w górskich systemach hodowlanych, modele zagospodarowania biomasy drzewnej. Opisane one zostały w broszurze wydanej przez sieć EPI-AGRI, z którą można się zapoznać tutaj: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-innovation-european-forestry

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po