formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Innowacje w europejskim leśnictwie

las1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

43% powierzchni Unii Europejskiej to prawie 182 milionów hektarów lasów i terenów zalesionych. Europejskie lasy oferują szeroki zakres korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Odporne lasy dostarczają cennych usług ekosystemowych i wspierają różnorodność biologiczną. Mogą łagodzić skutki zmian klimatu poprzez magazynowanie węgla w glebie, zapewnienie czystego powietrza i lepszego przepływu wody, oraz kontrolowanie erozji. Dostarczają również drewna i produktów ubocznych. z których produkuję się biomasę. Europejskie lasy borykają się obecnie z wieloma problemami i wyzwaniami, w tym skutkami zmiany klimatu. Leśnicy, właściciele lasów i władze szukają zrównoważonych rozwiązań dla szkód spowodowanych przez burze lub susze, szkodniki i choroby lub wzrost występowania pożarów lasów.

Szereg grup operacyjnych EIP-AGRI i innych innowacyjnych projektów w całej Europie bada nowe możliwości rozwiązań w celu sprostania wyzwaniom związanym z leśnictwem. Obejmuje to korzystanie z narzędzi cyfrowych do mapowania zasobów leśnych, zrównoważone zarządzanie, ulepszanie łańcuchów wartości i rozwijanie praktyk, które wykorzystują potencjał lasów wielofunkcyjnych oraz tworzenie sieci wymiany wiedzy i budowania odpornych lasów dla przyszłości.

Przykłady innowacyjnych projektów to: monitoring lasów za pomocą teledetekcji, drzewa jako atut w górskich systemach hodowlanych, modele zagospodarowania biomasy drzewnej. Opisane one zostały w broszurze wydanej przez sieć EPI-AGRI, z którą można się zapoznać tutaj: https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-innovation-european-forestry

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji