formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Ekologiczne opakowania – wzrost zainteresowania konsumentów

Produkcja opakowan 2
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W podejmowaniu świadomych i odpowiedzialnych decyzji konsumenckich przy zakupie towarów pomagają specjalne ekoznaki umieszczone na opakowaniach produktów. Jak wynika z badania EKObarometr, przeprowadzonego przez pracownię SW RESEARCH we współpracy z Grupą Akomex, już 71% Polaków rozpoznaje znaczenie ekoznaków. Natomiast ponad połowa ankietowanych uważa, że rodzaj surowca zastosowanego w opakowaniach, w jakie firma pakuje swoje produkty, stanowi istotny dowód na zaangażowanie marki w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Produkty kosmetyczne czy farmaceutyczne dostępne w handlu posiadają na opakowaniach specjalne ekosymbole, czyli znaki informujące konsumentów o ich wpływie na środowisko oraz organizm. 71% ankietowanych w ramach badania EKObarometr wskazało, że zna ekosymbole, jednak znajomość wszystkich piktogramów deklaruje jedynie 5% badanych. 28% ankietowanych z tej grupy wie co oznacza większość znaków, natomiast 38% zna wyłącznie wybrane ekosymbole.

Średnio każdy Europejczyk wytwarza prawie 180 kg odpadów opakowaniowych rocznie, dlatego niezmiernie ważna jest znajomość piktogramów oraz prawidłowe stosowanie się do ekosymboli. Tylko dzięki takiemu zachowaniu większości społeczeństwa możliwa jest odpowiednia segregacja i ponowne przetworzenie opakowań. W ostatnim czasie Unia Europejska zaproponowała zmianę przepisów dot. opakowań i odpadów opakowaniowych tak, aby zrealizować 3 główne cele – zmniejszyć ilość odpadów, podwyższyć jakość recyklingu oraz zmniejszyć zapotrzebowania na pierwotne zasoby naturalne. Zdaniem specjalistów z UE na przestrzeni ostatnich 20 lat gwałtownie zmniejszyło się ponowne użycie lub napełnianie istniejących już opakowań, dlatego chcą wdrożyć przepis nakazujący przedsiębiorstwom oferowanie konsumentom pewnego odsetka swoich produktów w opakowaniach wielokrotnego użytku. W najbliższym czasie Parlament Europejski i Rada rozpatrzą zaproponowany wniosek w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych – mówi Aleksandra Robak, Quality and System Director w Grupie Akomex.

Aleksandra Robak

W jaki sposób Polki i Polacy postrzegają ekorozwiązania wdrażane przez firmę na etapie produkcji opakowań?

Rodzaj surowca zastosowanego do produkcji opakowania dla 52% ankietowanych w badaniu EKObarometr stanowił istotny lub bardzo istotny dowód zaangażowania marki w ideę zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Te dane ukazują, że większość Polaków wykazuje zrozumienie dla proekologicznych postaw, a co więcej – już 54% kobiet i 52% mężczyzn z tej grupy badanych deklaruje znajomość idei greenwashingu [przyp. komunikacja marketingowa przedsiębiorstwa, bazująca na wprowadzających w błąd deklaracjach, dot. zgodności produktu lub jego elementów z zasadami ochrony środowiska]. Zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój i ochronę środowiska, poprzez użycie odpowiedniego rodzaju surowca do produkcji opakowań, najczęściej dostrzegają mieszkańcy małych, średnich i większych miast (do pół miliona mieszkańców).

– Spoglądając na wyniki badań, uwagę przykuwa duża grupa osób (około 1/3 badanych) niepotrafiących wskazać czy wybór surowca na etapie produkcji opakowań świadczy o zaangażowaniu firmy w ochronę środowiska. Oznacza to, że przed przedsiębiorcami, ekologami oraz instytucjami dbającymi o ekologiczną edukację Polaków nadal pozostaje sporo wyzwań. Wspólnymi siłami należy spróbować przekonywać tę 1/3 niezdecydowanych osób do ekologicznego postrzegania świata. Analizując wyniki badań cieszy jednak fakt, iż ponad połowa z nas zauważa i docenia działania firm na rzecz środowiska – zauważa Aleksandra Robak.

Badanie EKObarometr 2022 zostało przeprowadzone na reprezentatywnej grupie Polek i Polaków – 1583 osób.

***

Grupa Akomex ma ponad 50 lat doświadczenia na rynku i zatrudnia ponad 600 osób. W jej skład wchodzą 3 spółki: Akomex, DrukPak oraz duńska Plano Pack. Około połowa produktów firmy jest eksportowana poza granice kraju, głównie do państw Europy Zachodniej. Producent dostarcza opakowania, a także ulotki, etykiety, tacki i arkusze laminowane dla takich branż jak farmaceutyczna, spożywcza, higiena osobista, elektronika czy akcesoria domowe. Rocznie, zakłady produkcyjne firmy opuszcza około 1,3 miliarda opakowań, dostarczanych wiodącym markom branży spożywczej i farmaceutycznej.

Źródło: komunikat prasowy Akomex

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji