baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

100-lecie Doradztwa Rolniczego w Polsce

image001
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
W 1923 roku minister rolnictwa i dóbr państwowych przeznaczył majątek Poświętne koło Płońska na cele kultury rolniczej, co umożliwiło powołanie przez Sejmik Płoński nowej instytucji: Ogniska Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego w Poświętnem. Celem działania tej instytucji było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu: 133 ha pola doświadczalnego rozpoczęło – trwające do dziś – prowadzenie doświadczeń, dotyczących upraw rolniczych i stosowania nawozów, a rok później podobne prace rozpoczęto też w okolicznych gospodarstwach rolnych. System doradztwa rolniczego w Polsce tworzą CDR w Brwinowie i 16 WODR – odgrywają one kluczową rolę w systemie wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Ośrodki Doradztwa Rolniczego świadczą usługi doradcze, które łączą praktyki rolnicze i zarządzanie gospodarstwem z normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. W poprzednich latach odsetek gospodarstw rolnych korzystających z doradztwa rolniczego w poszczególnych  województwach wynosił od 22% w Zachodniopomorskim ODR do 56% w Lubelskim ODR. Zapraszamy do obejrzenia wizytówki jednego z WODR-ów – Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.    

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po