formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

100-lecie Doradztwa Rolniczego w Polsce

image001
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email
W 1923 roku minister rolnictwa i dóbr państwowych przeznaczył majątek Poświętne koło Płońska na cele kultury rolniczej, co umożliwiło powołanie przez Sejmik Płoński nowej instytucji: Ogniska Kultury Rolnej i Zakładu Doświadczalnego w Poświętnem. Celem działania tej instytucji było wspieranie rozwoju rolnictwa na Mazowszu: 133 ha pola doświadczalnego rozpoczęło – trwające do dziś – prowadzenie doświadczeń, dotyczących upraw rolniczych i stosowania nawozów, a rok później podobne prace rozpoczęto też w okolicznych gospodarstwach rolnych. System doradztwa rolniczego w Polsce tworzą CDR w Brwinowie i 16 WODR – odgrywają one kluczową rolę w systemie wymiany wiedzy i innowacji w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich. Ośrodki Doradztwa Rolniczego świadczą usługi doradcze, które łączą praktyki rolnicze i zarządzanie gospodarstwem z normami w zakresie ochrony środowiska, zmiany klimatu, zasad dobrej kultury rolnej, bezpieczeństwa żywności, zdrowia i dobrostanu zwierząt. W poprzednich latach odsetek gospodarstw rolnych korzystających z doradztwa rolniczego w poszczególnych  województwach wynosił od 22% w Zachodniopomorskim ODR do 56% w Lubelskim ODR. Zapraszamy do obejrzenia wizytówki jednego z WODR-ów – Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.    

Czytaj więcej

Światowy Dzień Gleby

W dniu 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby, ustanowiony w 2013 r. przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów. Przetrwanie naszej planety zależy

Kwitnące na polu ziemniaki - uprawa

Biostymulacja roślin

Ograniczanie nawożenia mineralnego, wycofywanie wielu substancji aktywnych ze środków ochrony roślin, zmniejszanie zużycia pestycydów wynikające z założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Wspólnej