formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

100-lecie doradztwa rolniczego w Polce. Działania WODR i wdrażanie założeń WPR

100 lecie - WODR w Poznaniu - wywiad
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Rolnictwo w regionie Wielkopolski jest prężne, rolnicy przedsiębiorczy i chętnie współpracują z Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, co widać m.in. na spotkaniach polowych i szkoleniach cyklicznie organizowanych przez Ośrodek. Na temat aktualnych działań i nowych zadań w związku z wdrażaniem Krajowego Planu Strategicznego w ramach WPR 2023-2027 rozmawialiśmy z dyrektorem Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, Jackiem Sommerfeldem.

Doradztwo rolnicze w Polsce w tym roku obchodzi 100-lecie istnienia. O to jaka jest obecnie misja i główne obszary działań Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (WODR) zapytaliśmy dyrektora Jacka Sommerfelda, który wskazał nam także z realizacji jakich projektów jest najbardziej dumny. WODR ma się czym pochwalić, to właśnie jego pracownicy byli pomysłodawcami i twórcami  bezpłatnej Internetowej Platformy Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Internetowej Ochronie Roślin eDwin. Ponadto WODR w Poznaniu jest szeroko otwarty na współpracę i wprowadzanie najnowszych, innowacyjnych rozwiązań do praktyki rolniczej. Przykładem może być uruchomienie oferty Poldrony, która pozwala m.in. na przeprowadzenie zabiegów biologicznej ochrony z wykorzystanie dronów, np. introdukcji kruszynka w kukurydzy. Doradcy WODR m.in. poprzez gospodarstwa i pola demonstracyjne starają się być jak najbliżej rolników, którym służą też wsparciem przy wypełnianiu różnych wniosków związanych np. z dopłatami.

Katarzyna Szulc

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji