baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Wsparcie rolników z państw sąsiadujących z Ukrainą

zboże1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Rolnicy w państwach członkowskich położonych w pobliżu Ukrainy wyrażają zaniepokojenie skutkami zwiększonego przywozu ukraińskich zbóż i nasion oleistych na rynki lokalne, wynikającego z wąskich gardeł logistycznych. Kiedy zwiększona produkcja krajowa zbiegła się w czasie ze zwiększonym importem z Ukrainy, doprowadziło to do nadmiernej podaży na rynku. Ta duża dostępność zbóż i nasion oleistych spowodowała znaczną presję na lokalnych rolników pod względem cen, dostępności magazynów i rosnących kosztów transportu. Doprowadziło to również do zmniejszenia rynków zbytu.

W następstwie porozumienia osiągniętego 28 kwietnia z Bułgarią, Węgrami, Polską, Rumunią i Słowacją Komisja Europejska przedstawiła przedstawicielom wszystkich państw członkowskich propozycję wsparcia o wartości 100 mln euro. Kwota ta, pobrana z rezerwy rolnej na 2023 r., zostanie skierowana do rolników produkujących zboża i nasiona oleiste w tych pięciu państwach członkowskich.

Wsparcie pomoże państwom członkowskim graniczącym z Ukrainą częściowo zrekompensować problemy związane z wąskimi gardłami logistycznymi wynikającymi z importu niektórych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Jednocześnie Bułgaria, Węgry, Polska i Słowacja zobowiązały się do zniesienia jednostronnych środków dotyczących pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku i słonecznika oraz wszelkich innych produktów pochodzących z Ukrainy.

Przydział środków uwzględnia wagę każdego zainteresowanego kraju w unijnym sektorze rolnym na podstawie kwoty płatności bezpośrednich w ramach WPR, a także względny wzrost ukraińskiego przywozu zbóż i nasion oleistych do tych państw członkowskich. Komisja proponuje przeznaczyć najwięcej 39,33 mln euro na Polskę oraz 9,77 mln euro na Bułgarię, 15,93 euro na Węgry, 29,73 euro na Rumunię i 5,24 euro na Słowację.

Szczegóły wniosku Komisji zostały omówione z przedstawicielami państw członkowskich podczas doraźnego posiedzenia komitetu ds. wspólnej organizacji rynków rolnych. Wszystkie państwa członkowskie będą głosować nad wnioskiem na następnym posiedzeniu komisji. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony przez państwa członkowskie, Komisja go przyjmie. Decyzja zostałaby następnie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i weszłaby w życie następnego dnia po jej opublikowaniu, tak aby pięć zainteresowanych państw członkowskich mogło ją bezzwłocznie wdrożyć.

Żródło: https://agriculture.ec.europa.eu/news/eu100-million-support-farmers-bulgaria-hungary-poland-romania-and-slovakia-2023-05-03_en

Czytaj więcej