baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Przyszłość ekologicznej produkcji owoców w UE – czy łatwa?

gruszki-kilka-faktow-o-dojrzewaniu-21615
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Realizowany w ramach programu Horyzont 2020 międzynarodowy projekt BIOFRUITNET zakłada, że w przyszłości ekologiczna produkcja owoców w UE może być łatwa, opłacalna oraz, w dalszej perspektywie, także zrównoważona.

Czy europejscy producenci owoców ekologicznych mają dostęp do wszystkich istniejących innowacyjnych rozwiązań?

Program ramowy Horyzont 2020 na lata 2014-2020, zastąpiony wiosną 2021 r. przez Horyzont Europa, wspierający badania naukowe i innowacje, cieszy się dużym zainteresowanie polskich podmiotów. Aż 894 polskich instytucji otrzymało łącznie 748,01 mln euro dofinansowania z budżetu programu (stan na grudzień 2021 r.). Obecnie, większość projektów z Horyzontu 2020 realizowanych jest w dużych uczelniach, instytutach badawczych i instytutach PAN. Polskie organizacje działają w ramach międzynarodowych konsorcjów, wspólnie z beneficjentami z całej Europy. Wśród realizowanych w Polsce programów są i te poświęcone rozwojowi innowacji w branży produkcji żywności.

Uczestnikiem interesującej inicjatywy jest Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, członek konsorcjum projektu BIOFRUITNET, którego hasłem jest tworzenie pomostu pomiędzy nauką i praktyką. BIOFRUITNET zakłada, że w przyszłości ekologiczna produkcja owoców w UE może być łatwa, opłacalna oraz, w dalszej perspektywie, także zrównoważona. Projekt ma na celu gromadzenie i usystematyzowanie istniejącej wiedzy naukowej i praktycznej na temat uprawy owoców ekologicznych, w celu jej upowszechnienia w krajach UE.

Partnerzy projektu BIOFRUITNET przeprowadzili ankiety w celu określenia potrzeb, braków i praktyk w ekologicznej produkcji owoców ziarnkowych, pestkowych i cytrusowych w Europie. Kwestionariusz koncentrował się na zdrowiu roślin, funkcjonalnej bioróżnorodności, glebie, nawożeniu, odmianach i podkładkach. Ankiety przeprowadzono wśród 149 sadowników i 100 doradców w 26 krajach.

Pytano między innymi o istotne choroby i szkodniki zagrażające produkcji owoców pestkowych, a także kryteria przy wyborze nowej podkładki pod owoce pestkowe.

Po analizie badań, sformułowano praktyczne zalecenia w uprawie owoców pestkowych, które zostały zamieszczone na stronie projektu https://biofruitnet.eu/pl/

Czytaj więcej