baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Paszportyzacja Polskiej Żywności

kowr_ankieta
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje budowę cyfrowego systemu IT gwarantującego efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. W przypadku ewentualnego wdrożenia, system ten udostępni szerokie spektrum informacji o produkcie żywnościowym, przede wszystkim dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom, a także integracji z obecnie działającymi bazami referencyjnymi. Tym samym polski sektor rolno-spożywczy może zyskać narzędzie, w którym znajdą się wiarygodne, rzetelne i niepodrabialne informacje o produkcie żywnościowym.

W projekcie udział biorą organizacje branżowe z rynku ziemniaka, wołowiny i wieprzowiny. Z ich inicjatywy do realizacji projektu zostały włączone podmioty będące bezpośrednimi uczestnikami łańcucha dostaw żywności: począwszy od producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady rozbioru, ubojowe, porcjowania, pakowanie) po firmy transportowe i magazynujące – łącznie 69 podmiotów – 47 z rynku wołowiny, 17 z rynku wieprzowiny i 5 z rynku ziemniaka. W prace nad projektem zaangażowane są także podmioty administracji publicznej, w tym sprawujące nadzór nad realizacją zadań i procesów zapewniających bezpieczeństwo i jakość żywności na kluczowych etapach jej produkcji.

Projekt koordynuje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, przy merytorycznym wsparciu Centrum GovTech Polska, pod nadzorem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W ramach pilotażu projektu prowadzona jest ankieta dla konsumentów, której celem jest zbadanie nawyków zakupowych, postrzegania certyfikacji oraz oczekiwań, co do zakresu informacji oraz ich prezentacji w „paszporcie”. Z uwagi na fakt, iż pilotaż projektu obejmuje rynek ziemniaka oraz mięsa wołowego i wieprzowego, część pytań dotyczy tych konkretnych produktów.

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety i przyczynienia się do rozwoju projektu.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMJcxPZQQeSTV1mqb-yyUtOEDliLe5iZ6pKn_2ub2WHXnRwg/viewform

Żródło: KOWR

Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca