formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Zagrody edukacyjne czekają na uczniów

zagroda edukacyjna1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W Polsce funkcjonuje blisko 300 zagród edukacyjnych, które oferują profesjonalne zajęcia dydaktyczne oparte o zasoby własne gospodarstwa rolnego i społeczno-kulturowe walory obszarów wiejskich. Nazwa ‘Zagroda edukacyjna’ jest zastrzeżona wyłącznie dla gospodarstw weryfikowanych i rekomendowanych przez system doradztwa rolniczego, które tworzą Ogólnopolską Sieć Zagród Edukacyjnych koordynowaną przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie.

Zagroda edukacyjna to przedsięwzięcie prowadzone przez mieszkańców wsi na obszarach wiejskich, gdzie realizowane są wyznaczone cele edukacyjne. Obiekt przystępujący do sieci powinien posiadać zwierzęta gospodarskie albo uprawy rolnicze przeznaczone do prezentacji dla grup dzieci i młodzieży przyjmowanych w ramach programów szkolnych lub udostępniane jako atrakcja turystyczna dla rodzin z dziećmi i dorosłych podróżujących indywidualnie.

Edukacja w zagrodzie ma na celu przybliżenie dzieciom i młodzieży pracy rolnika i pochodzenia żywności, zapoznanie z bogatym dziedzictwem kultury wiejskiej oraz kształtowanie postaw ekologicznych, konsumenckich i obywatelskich. Uczestniczący w programie „Poznaj Polskę” uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy odwiedzą zagrody edukacyjne będą mogli zdobywać nowe umiejętności w niepowtarzalnym środowisku edukacyjnym gospodarstwa wiejskiego.

Pełna oferta Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych www.zagrodaedukacyjna.pl  

Szkoły zainteresowane organizacją wycieczek do zagród edukacyjnych mogą skorzystać z dofinansowania w wysokości 80% kosztów, w ramach programu Poznaj Polskę, rozszerzonego o priorytet „Odkrywamy Skarby Wsi”.

Zdjęcia: http://www.zagrodaedukacyjna.pl

Czytaj więcej

Światowy Dzień Gleby

W dniu 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby, ustanowiony w 2013 r. przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów. Przetrwanie naszej planety zależy

Kwitnące na polu ziemniaki - uprawa

Biostymulacja roślin

Ograniczanie nawożenia mineralnego, wycofywanie wielu substancji aktywnych ze środków ochrony roślin, zmniejszanie zużycia pestycydów wynikające z założeń Europejskiego Zielonego Ładu i Wspólnej