baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Faliste dyski Wave Disc w siewnikach Pöttinger mogą pomóc w uprawie w ekoschematach

Faliste dyski Wave Disc w siewnikach Pöttinger
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Konserwująca uprawa gleby, za którą w ekoschematach można będzie dostać dodatkowe punkty i pieniądze, pozwala zastosować różne rozwiązania agrotechniczne i jednym z nich może być np. stosowana w siewnikach Pöttinger Terrasem koncepcja doprawiania gleby przed siewem przez sekcję talerzy falistych Wave Disc.

Jak informuje producent to rozwiązanie oszczędza paliwo, dba o wilgotność gleby i jej strukturę. Jednocześnie umożliwia pasową agrotechnikę, siew i nawożenie nawet w mulcz.

Tego typu rozwiązania w postaci dysków falistych w agregacie siewnym zapewniają realizację celów Krajowego Planu Strategicznego w zakresie wspólnej Polityki Rolnej. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój produkcji rolnej metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, czyli m.in. poprawę gospodarki węglowej w glebach poprzez wspieranie technologii uprawy uproszczonej, pasowej lub bezpłużnej, retencję glebowej wody i składników pokarmowych.

Kolejnym z celów jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, czyli spowolnienie uwalniania CO2 i NOx do atmosfery, spowolnienie rozkładu masy organicznej, zmniejszenie emisji gazów spalinowych poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Dodatkowo ważna jest ochrona zasobów i poprawa jakości gleby a więc ochrona przed erozją wodną i wietrzną, zmniejszenie tempa transferu składników pokarmowych w głąb gleby, ograniczenie rozwoju chwastów, zmniejszenie ugniecenia gleby.

Aby móc spełnić tego typu wymagania konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi, a takim jest chociażby siewnik Terrasem wyposażony w talerze Wave Disc. Z punktu widzenia klasyfikacji maszyn rolniczych jest to bierny agregat uprawowo-siewny. Może być on podstawowym elementem ciągu technologii uproszczonych, pasowych i bezorkowych roślin uprawnych, zbieranych kombajnem zbożowym.

Równocześnie może być z powodzeniem wykorzystany w typowych technologiach płużnych. Dzięki temu gospodarstwo, które w cyklu płodozmianu stosuje przemiennie raz technologie orkową, raz bezorkową, nie będzie zmuszone do zakupu kilku rodzajów agregatów uprawowo-siewnych.

A czym w ogóle siewnik Terrasem z talerzami Wave Disc i co odróżnia to rozwiązanie od rozwiązań innych firm? Otóż głównym wyróżnikiem jest podwójna sekcja talerzy falistych. Stąd też pochodzi człon „Wave Disc” w nazwie. Dyski mają średnicę 510 mm i są oferowane w różnych rozstawach, np. dla uprawy zbóżna glebach typowych, żyznych – 12,5 cm, a na glebach cięższych i mokrych, z dużą ilością mulczu – 16,7 cm.

Istotą pracy sekcji Wave Disc jest zredukowana uprawa gleby. Polega ona na przygotowaniu do siewu wąskiego pasa o szerokości ok. 5 cm. Dokonuje tego każdy talerz falisty sekcji. Daje to możliwość precyzyjnego wysiewu nasion, ewentualnie nasion z dawką startową nawozu. Pozostała powierzchnia pola pozostaje nieuprawiona, a zasoby wody glebowej tam pozostające – nietknięte. W ten sposób, pasowo ulega poprawie gospodarka wodna, co oczywiście wspomaga kiełkowanie nasion.

Jak zapewnia producent Wave Disc pracuje też bardzo dobrze na nietkniętym ściernisku. Zagłębienie talerzy jest regulowane hydraulicznie z kabiny kierowcy. Dobre ustawienie maszyny zapewnia tylko i wyłącznie niezbędne tarcie umożliwiające obrót talerza oraz prawidłowe oczyszczanie pasa siewnego.

W praktyce, dla większości roślin, w zależności od rodzaju gleby, jej wilgotności oraz masy mulczu, najczęściej wystarcza głębokość pracy 1-3 cm. Natomiast maksymalna możliwość prac talerzy falistych wynosi 8-10 cm. Dobrze ustawiona głębokość robocza narzędzia przygotowującego stanowi fundament dla poprawnego wysiewu nasion. Dodatkowo, narzędzie robocze, które nie sięga do warstwy odłożenia ziarna, nie tworzy podeszwy.

W sekcji Wave Disc nie ma żadnych innych narzędzi ingerujących w obróbkę gleby. Dzięki temu maszyna wymaga minimalnej siły uciągu i bardzo dobrze pracuje zarówno na glebach przesuszonych, jak i zbyt mokrych dla tradycyjnej uprawy roli.

Ustawienie talerzy w rzędach jest naprzemienne w parach, co ułatwia płynne przemieszczanie się masy roślinnej i praktycznie eliminuje zapychanie. Każda para talerzy jest ułożyskowana indywidualnie na wahaczu wleczonym i zamocowanym do belki o przekroju kwadratowym z użyciem 4 elementów gumowych.

Opracował: Karol Wieteska na podstawie materiałów prasowych Pöttinger

Czytaj więcej

Premie dla młodych rolników

Od 19 czerwca do 16 sierpnia 2024 r. będzie można ubiegać się o przyznanie premii dla młodych rolników. Wsparcie to realizowane jest