formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Faliste dyski Wave Disc w siewnikach Pöttinger mogą pomóc w uprawie w ekoschematach

Faliste dyski Wave Disc w siewnikach Pöttinger
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Konserwująca uprawa gleby, za którą w ekoschematach można będzie dostać dodatkowe punkty i pieniądze, pozwala zastosować różne rozwiązania agrotechniczne i jednym z nich może być np. stosowana w siewnikach Pöttinger Terrasem koncepcja doprawiania gleby przed siewem przez sekcję talerzy falistych Wave Disc.

Jak informuje producent to rozwiązanie oszczędza paliwo, dba o wilgotność gleby i jej strukturę. Jednocześnie umożliwia pasową agrotechnikę, siew i nawożenie nawet w mulcz.

Tego typu rozwiązania w postaci dysków falistych w agregacie siewnym zapewniają realizację celów Krajowego Planu Strategicznego w zakresie wspólnej Polityki Rolnej. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój produkcji rolnej metodami przyjaznymi dla środowiska naturalnego, czyli m.in. poprawę gospodarki węglowej w glebach poprzez wspieranie technologii uprawy uproszczonej, pasowej lub bezpłużnej, retencję glebowej wody i składników pokarmowych.

Kolejnym z celów jest ograniczanie emisji gazów cieplarnianych, czyli spowolnienie uwalniania CO2 i NOx do atmosfery, spowolnienie rozkładu masy organicznej, zmniejszenie emisji gazów spalinowych poprzez zmniejszenie zużycia paliw kopalnych.

Dodatkowo ważna jest ochrona zasobów i poprawa jakości gleby a więc ochrona przed erozją wodną i wietrzną, zmniejszenie tempa transferu składników pokarmowych w głąb gleby, ograniczenie rozwoju chwastów, zmniejszenie ugniecenia gleby.

Aby móc spełnić tego typu wymagania konieczne jest posiadanie odpowiednich narzędzi, a takim jest chociażby siewnik Terrasem wyposażony w talerze Wave Disc. Z punktu widzenia klasyfikacji maszyn rolniczych jest to bierny agregat uprawowo-siewny. Może być on podstawowym elementem ciągu technologii uproszczonych, pasowych i bezorkowych roślin uprawnych, zbieranych kombajnem zbożowym.

Równocześnie może być z powodzeniem wykorzystany w typowych technologiach płużnych. Dzięki temu gospodarstwo, które w cyklu płodozmianu stosuje przemiennie raz technologie orkową, raz bezorkową, nie będzie zmuszone do zakupu kilku rodzajów agregatów uprawowo-siewnych.

A czym w ogóle siewnik Terrasem z talerzami Wave Disc i co odróżnia to rozwiązanie od rozwiązań innych firm? Otóż głównym wyróżnikiem jest podwójna sekcja talerzy falistych. Stąd też pochodzi człon „Wave Disc” w nazwie. Dyski mają średnicę 510 mm i są oferowane w różnych rozstawach, np. dla uprawy zbóżna glebach typowych, żyznych – 12,5 cm, a na glebach cięższych i mokrych, z dużą ilością mulczu – 16,7 cm.

Istotą pracy sekcji Wave Disc jest zredukowana uprawa gleby. Polega ona na przygotowaniu do siewu wąskiego pasa o szerokości ok. 5 cm. Dokonuje tego każdy talerz falisty sekcji. Daje to możliwość precyzyjnego wysiewu nasion, ewentualnie nasion z dawką startową nawozu. Pozostała powierzchnia pola pozostaje nieuprawiona, a zasoby wody glebowej tam pozostające – nietknięte. W ten sposób, pasowo ulega poprawie gospodarka wodna, co oczywiście wspomaga kiełkowanie nasion.

Jak zapewnia producent Wave Disc pracuje też bardzo dobrze na nietkniętym ściernisku. Zagłębienie talerzy jest regulowane hydraulicznie z kabiny kierowcy. Dobre ustawienie maszyny zapewnia tylko i wyłącznie niezbędne tarcie umożliwiające obrót talerza oraz prawidłowe oczyszczanie pasa siewnego.

W praktyce, dla większości roślin, w zależności od rodzaju gleby, jej wilgotności oraz masy mulczu, najczęściej wystarcza głębokość pracy 1-3 cm. Natomiast maksymalna możliwość prac talerzy falistych wynosi 8-10 cm. Dobrze ustawiona głębokość robocza narzędzia przygotowującego stanowi fundament dla poprawnego wysiewu nasion. Dodatkowo, narzędzie robocze, które nie sięga do warstwy odłożenia ziarna, nie tworzy podeszwy.

W sekcji Wave Disc nie ma żadnych innych narzędzi ingerujących w obróbkę gleby. Dzięki temu maszyna wymaga minimalnej siły uciągu i bardzo dobrze pracuje zarówno na glebach przesuszonych, jak i zbyt mokrych dla tradycyjnej uprawy roli.

Ustawienie talerzy w rzędach jest naprzemienne w parach, co ułatwia płynne przemieszczanie się masy roślinnej i praktycznie eliminuje zapychanie. Każda para talerzy jest ułożyskowana indywidualnie na wahaczu wleczonym i zamocowanym do belki o przekroju kwadratowym z użyciem 4 elementów gumowych.

Opracował: Karol Wieteska na podstawie materiałów prasowych Pöttinger

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji