formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Rozwój małych gospodarstw, modernizacja i Młody rolnik w 2023 roku. Wszystko co trzeba wiedzieć – zapis z webinarium 25.05.2023 r.

Polskie rolnictwo z lotu ptaka
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W czwartek 25 maja odbyło się kolejne webinarium w ramach projektu INFOCAP. Tym razem miało ono na celu przybliżenie szczegółów dotyczących programów z zakresu modernizacji i rozwoju gospodarstw rolnych oraz premii dla młodych rolników w 2023 roku.

Informacje dotyczące tychże programów przedstawili Karolina Szałas i Grzegorz Przysucha z firmy Pro Invest zajmującej się doradztwem inwestycyjnym.

Dotacje z programu Młody Rolnik to 200 tys. zł. Warunki, termin naboru, wymagania (video)

Rozwój małych gospodarstw z dużymi zmianami w nowym rozdaniu PROW

Rozpoczęcie naboru do działania Rozwój małych gospodarstw, czyli dawnej restrukturyzacji, jest zgodnie z harmonogramem planowane na 1 sierpnia tego roku i potrwa do 30 sierpnia. W programie, w porównaniu do restrukturyzacji małych gospodarstw, zaszły duże zmiany m.in. jeśli chodzi o kwoty wsparcia, ale nie tylko.

Program będzie dedykowany zarówno dla tych osób które już skorzystały z programu restrukturyzacji małych gospodarstw od 2017 roku do ubiegłego roku, które zakończyły realizację tego programu, jak i dla tych które są w trakcie realizacji.  Beneficjentem może być również rolnik, który już wcześniej skorzystał z programu modernizacji gospodarstw rolnych, jednakże jego próg wielkości gospodarstwa nie przekroczy 25 tys. euro i oczywiście dla tych którzy nigdy w tych programach nie uczestniczyli.

Dużą zmianą jest podniesienie w obecnym programie kwoty wsparcia, która zamiast dotychczasowych 60 tys. zł wyniesie 100 lub 120 tys. zł w przypadku uczestnictwa w tzw. krótkim łańcuchu dostaw, czyli wprowadzaniu na rynek produktów w ramach krótkiego łańcucha dostaw bądź produkcji ekologicznej, czyli to jest tak zwana sprzedaż bezpośrednia od pola do stołu wprost do konsumenta.

– Tym co jest nowością w tegorocznym rozdaniu jest również to, że wymagany będzie wkład własny na poziomie 15 proc. ponieważ agencja finansuje inwestycje do poziomu 85 proc. Czyli jeśli ktoś będzie wnioskował o 120 tys. zł to musi przedstawić biznes plan na kwotę 120 tys. zł powiększoną o 15 proc.- mówi Karolina Szałas z firmy Pro Invest zajmującej się doradztwem rolniczym.

Beneficjentem tej pomocy może być osoba oczywiście pełnoletnia która jest posiadaczem gospodarstwa rolnego o powierzchni od 1 do 300 ha i prowadzi to gospodarstwo samodzielnie, a wzrost wartości ekonomicznej gospodarstwa musi być po zakończeniu programu na poziomie co najmniej 30 proc. od ustalonej w dniu składania wniosku wartości ekonomicznej gospodarstwa i jednocześnie nie mniejszy niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w roku składania wniosków. W tym przypadku 12 miesięcy będzie mnożone przez najniższą średnią krajową dochodu, czyli wzrost wartości na chwilę obecną powinien wynieść od 42 do 45 tys. zł i aby to pokazać trzeba będzie okazać się dokumentami ze sprzedaży płodów rolnych.

Kolejną rzeczą, której nie było w poprzednich edycjach programu jest to, że wnioskujący o nią rolnik musi już na wstępie wykazać przychód ze sprzedaży produktów wytworzonych w gospodarstwie na kwotę nie mniejszą niż 5 tys. zł, czyli taka osoba powinna posiadać fakturę za sprzedaż płodów rolnych z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

To z kolei skutkuje tym, że o ile w poprzednich edycjach maksymalna wielkość ekonomiczna wynosiła 13 tys. euro, to obecnie została ona podniesiona jeżeli chodzi o definicję małego gospodarstwa i obecnie jest to gospodarstwo, które ma wielkość ekonomiczną nie większą niż 25 tys. euro, czyli ci rolnicy, którzy już wcześniej korzystali z programu a gospodarstwo nie przekroczyło tej wielkości ekonomicznej będą mogli w nowym rozdaniu ponownie aplikować o pomoc.

Przechodząc już do szczegółów za co możemy uzyskać punkty, to tutaj również zaszły istotne zmiany, gdyż punktowane będą między innymi uczestnictwo w systemach jakości lub zobowiązania do tych systemów jakości. Jeśli mamy bądź zobowiązujemy się do uzyskania certyfikatów otrzymujemy 4 punkty i głównie tutaj chodzi o rolnictwo ekologiczne. Warunkiem przyznania tych 4 punktów jest to że 50 proc. użytków rolnych gospodarstwa będzie objęta ekologią.

Poza tym za krajowe systemy jakości np. integrowana produkcja będą skutkowały otrzymaniem 1 punktu.  Za udział lub planowany udział w zorganizowanych formach współpracy, chodzi tutaj o członkostwo w grupie producentów rolnych, otrzymamy z kolei 2 punkty. Kolejne 2 punkty otrzmamy jeśli gospodarstwo leż w strefie ONW z tym, że co najmniej 50 proc. gruntów gospodarstwa leży powyżej 1300 m nad poziomem morza

Dodatkowe 2 punkty otrzymamy za udział w szkoleniach związanych z zakresem operacji lub zobowiązanie do ukończenia takich szkoleń przed dniem złożenia wniosku o 2 ratę płatności.

Jeśli chodzi o wypłaty płatności to w pierwszej racie zostanie wypłaconych 80 proc. kwoty pomocy i odpowiednio przy kwocie 120 tys. zł będzie to 96 tys. zł dla tego gospodarstwa który rozpocznie działalność w zakresie wprowadzania produktu w ramach krótkiego łańcucha dostaw oraz dla gospodarstw ekologicznych, natomiast dla pozostałych gospodarstw będzie to 80 tys. zł.

2 rata czyli 20 proc. tak jak dotychczas zostanie wypłacona po realizacji założeń biznesplanu i osiągnięciu wzrostu wartości produkcji i będzie to odpowiednio 24 tys. zł bądź 20 tys. zł dla pozostałych gospodarstw.

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji będziemy mieli 6 miesięcy na to, aby złożyć wniosek o płatność pierwszej raty i oczywiście musimy rozpocząć realizację biznesplanu. Zazwyczaj okazujemy się tutaj pierwszą fakturą, jeżeli chodzi o zakupy sprzętów bądź umowę na rozpoczęcie inwestycji budowlanych i tutaj jeżeli uczestniczyliśmy w zorganizowanych w formach współpracy i za to nam przyznane były punkty to musimy okazać się dokumentem potwierdzającym uczestniczenie np. w grupie producenckiej, bądź jeżeli dostaliśmy punkty za np. integrowaną produkcję lub innym systemie jakości to także musimy okazać się certyfikatem i tak jak dotychczas będziemy mieli obowiązek prowadzenia ewidencji przychodów i rozchodów w gospodarstwie.

Trzeba również zaznaczyć, że w obecnym rozdaniu będzie dedykowany system lub narzędzie do oceny ekonomicznej udostępnione przez stronę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, jeżeli chodzi o 2 płatność po realizacji założeń biznesplanu. Tutaj jest istotna zmiana, ponieważ wnioski o 2 płatność będą tylko i wyłącznie składane po zrealizowaniu operacji w pierwszym kwartale po roku docelowym i nie później niż do dnia 31 sierpnia 2029 roku. Oczywiście musimy zrealizować i udokumentować zaplanowane w biznesplanie inwestycje.

Na koniec warto jeszcze powiedzieć, że wszystkie wnioski będą składane przez portal Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa elektronicznie i również informacje bądź powiadomienia o nieprawidłowościach, wszelkie wezwania mają się pojawiać przez ten portal.

Zapraszamy zatem do obejrzenia zapisu naszego webinarium:

– Chcielibyśmy dzisiaj dużo powiedzieć o rozwoju małych gospodarstw, ale już w bardzo nowoczesnym ujęciu, w zwiększonej puli, w zwiększonych możliwościach i w większym wymiarze; więcej osób może z tego skorzystać. Chcielibyśmy także państwa zainteresować dotacjami dla dużych gospodarstw, tzw. modernizacją gospodarstw rolnych oraz dotacjami dla młodego rolnika. Wszystko to co będziemy mówić rozpisane jest już na nabory od 1 czerwca do końca wakacji, także czasu jest mało, warto przygotować się do tego. Chcemy państwu przekazać nie tylko wiedzę teoretyczną tak jak napisane jest w rozporządzeniach, ale tak jak my to widzimy […]. Sukcesem nie jest napisać projekt, sukcesem jest dostać dotację i ten projekt rozliczyć na końcu – tłumaczy Grzegorz Przysucha.

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji