baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Firma Bayer na Crop Science Innovation Summit 2023

Digital farming.
Shutterstock ID 742534591
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Nowy Jork, czerwiec 2023 – Firma Bayer zapowiedziała, że w ramach dywizji Crop Science wykorzysta możliwości, jakie stwarza przechodzenie na rolnictwo regeneratywne, aby rozwijać się na rynkach powiązanych z podstawową działalnością firmy w zakresie nasion, cech, ochrony upraw i rozwiązań cyfrowych dla rolnictwa. Podczas Innovation Summit 2023 firma przedstawiła potencjał wzrostu w segmentach takich, jak efektywność upraw, biologiczne środki ochrony roślin, biopaliwa, rolnictwo węglowe, precyzyjne aplikowanie środków, a także platformy cyfrowe i rynki służące potrzebom rolnictwa. Firma spodziewa się uzyskać dostęp do wartych ponad 100 miliardów euro rocznie rynków okołorolniczych, podwajając tym samym obecny potencjał ponad 100 miliardów euro w samym portfolio podstawowym. Do połowy kolejnej dekady Bayer przewiduje wdrożenie rolnictwa regeneratywnego na ponad 160 milionach hektarów – na bazie swych wiodących rozwiązań w zakresie środków produkcji rolnej.

Szczegóły tej wizji, wraz z charakterystyką wiodących w branży nasion, cech i programem badawczo-rozwojowym w zakresie ochrony upraw, zaprezentowano w Nowym Jorku. Omówiono holistyczne rozwiązania systemowe leżące u podstaw długoterminowego wzrostu firmy i jej ambitny plan rozwoju rolnictwa regeneratywnego.

„Planujemy jeszcze większe zaangażowanie w sektorze rolniczym. Dzięki wiodącym innowacjom i silnej pozycji rynkowej Bayer jest przygotowany do dostarczania rolnikom rozwiązań, których ci potrzebują w kontekście bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu” – powiedział Rodrigo Santos, prezes Crop Science firmy Bayer i członek zarządu Bayer AG. „Pod pojęciem «rolnictwo regeneratywne» rozumiemy zwiększanie produkcji żywności, dochodów gospodarstw rolnych i odporności wobec zmian klimatycznych, przy jednoczesnym regenerowaniu przyrody. Nasze portfolio obejmie innowacje bazujące na rolnictwie regeneratywnym; będziemy analizować nowe możliwości rynkowe, aby umożliwić rolnikom połączenie wydajności, dochodowości i zrównoważonego rozwoju”.

Soil health.

Cel: rozwiązania wspierające rolnictwo regeneratywne

Rolnicy na całym świecie mogą liczyć na dostępność wiodących innowacji dostosowanych do różnorodnych upraw, które nie tylko zapewniają poprawę plonów, ale także mogą regenerować glebę i minimalizować wpływ rolnictwa na klimat i szeroko pojęte środowisko. W gospodarstwach przyszłości terabajty danych uzyskanych z pól, a także tony sekwestrowanego dwutlenku węgla będą dla rolnika równie ważne, jak plony uzyskiwane z każdego pola. Bayer skoncentruje swoje inwestycje na rozwiązaniach, które tworzą kluczowe filary rolnictwa regeneratywnego. To poprawa wydajności, dobrobytu społecznego i ekonomicznego rolników i ich społeczności, oszczędność wody, łagodzenie zmian klimatu, poprawa stanu gleby, a także zachowywanie i przywracanie różnorodności biologicznej.

Dlatego oferta firmy Bayer w obszarze ochrony roślin, nasion i cech oraz rozwiązań cyfrowych jest nastawiona na stały rozwój i corocznie dokonywane są tam znaczące postępy. Firma inwestuje w wiodące w branży produkty, by przyspieszać dostarczanie rozwiązań potrzebnych rolnikom. Technologie transformacyjne na końcowych etapach rozwoju są łączone z corocznymi odnowieniami globalnego portfolio nasion i uzupełniane setkami nowych rejestracji i formuł produktów dodawanych każdego roku.

Wiodący program rozwoju innowacji wspiera transformację rolnictwa

W 2022 roku na zaawansowanym etapie rozwoju znajdowało się 15 projektów, w tym prace nad nowymi aktywnymi substancjami do ochrony roślin, nowymi cechami nasion oraz prace nad modelami cyfrowymi. Bayer odświeżył ofertę nasion, wprowadzając 500 nowych hybryd i odmian. Rozwinięto również portfolio środków ochrony roślin, wprowadzając 10 nowych preparatów i dokonując ponad 250 nowych rejestracji. Inwestycje w badania i rozwój w wysokości 2,6 mld euro przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych, dokonane w 2022 roku, pozwalają kontynuować postępy w opracowywaniu produktów o szacowanym szczytowym potencjale sprzedaży przekraczającym 30 mld euro, z czego połowa ma charakter przyrostowy w stosunku do istniejącej bazy.

„Śmiała wizja wymaga śmiałych inwestycji. Do jej wprowadzenia w życie konieczne jest wykorzystanie wszystkich pięciu naszych platform innowacji – hodowli, biotechnologii, chemii, biologii i nauki o danych. Poza platformami potrzebna jest to konwergencja tych innowacji, która pozwala nam tworzyć rozwiązania systemowe w celu rozwiązania najpilniejszych wyzwań” – powiedział dr Robert Reiter, dyrektor ds. badań i rozwoju w dywizji Crop Science firmy Bayer. „Rolnicy muszą mieć dostęp do materiału o najlepszym profilu genetycznym i cechach, a także do sterowanych danymi skryptów nasadzeń doradzających lokalizacje dla ich roślin i terminy sadzenia. By zapewnić im ochronę w sposób zrównoważony, potrzebują precyzyjnie aplikować małocząsteczkowe środki ochrony roślin, w tym biologiczne. Mamy długą i cenną historię skutecznego odpowiadania na te potrzeby plantatorów w sposób opłacalny i wartościowy”.

Innowacje firmy Bayer będą napędzać ewolucję rolnictwa, wyposażając rolników w narzędzia, technologie i możliwości, których będą oni potrzebować by stosować rolnictwo regeneratywne. Precyzyjnie opracowane produkty siewne umożliwią znaczne przyspieszenie genetycznego wzrostu potencjału plonów i będą chronione przez przełomowe cechy, które umożliwią uprawę bezorkową w celu poprawy stanu gleby. Dzięki połączeniu z innowacyjnymi mikrocząsteczkami i rozwiązaniami biologicznymi, które mogą chronić różnorodność biologiczną i zapewniać rozwiązania o niskich lub zerowych pozostałościach środków, oraz korzyściami dla gleby dzięki rozwiązaniom cyfrowym, Bayer będzie kształtował przyszłość rolnictwa regeneratywnego.

Rodrigo Santos dodał: „Bayer jest dobrze przygotowany do roli lidera w obszarze rolnictwa regeneratywnego dzięki naszemu zorientowaniu na transformację cyfrową, zaangażowaniu w innowacje i silnym partnerstwom. Naszym celem jest przekształcenie rolnictwa w taki sposób, aby było bardziej wydajne, zrównoważone i miało pozytywny wpływ netto na środowisko”.

Żródło: notatka prasowa firmy Bayer

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po