baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Rolnictwo 4.0 w raporcie NCBR

FOT3 kopia-2
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Efektywność dzisiejszego rolnictwa jest powiązana z wdrażaniem nowych technologii i innowacji, pozwalających na osiągnięcie przewag konkurencyjnych przez państwa, regiony i podmioty. W rozwoju i adaptacji nowych rozwiązań można upatrywać szans na choćby częściowe pokonanie wielu wyzwań i trudności w obszarze rolnictwa i agrobiznesu w Polsce. Rolnictwo 4.0 obejmuje szereg technologii, takich jak systemy wspomagania decyzji, aplikacje mobilne, robotyka, sztuczna inteligencja, geolokalizacja, duże zbiory danych, trójwymiarowa wizualizacja, urządzenia autonomiczne i rozszerzona rzeczywistość.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało raport z badania: Identyfikacja trendów technologicznych. Celem badania było przedstawienie trendów rozwojowych i perspektyw w zakresie Rolnictwa 4.0 oraz analiza polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa w tym obszarze. Badanie było prowadzone przez zespół analityczny NCBR oraz przy wsparciu ekspertów z obszaru rolnictwa, w tym Rolnictwa 4.0. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych.

Jeden z kluczowych wniosków badania podkreśla, że kierunki zmian rozwoju Rolnictwa 4.0 wyznaczają strategiczne dokumenty międzynarodowe, w szczególności Unii Europejskiej, m.in. takie jak Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 i strategie Europejskiego Zielonego Ładu oraz dokumenty krajowe, w tym Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz Strategia Produktywności 2030. Jednak w dalszym ciągu w niewielkim stopniu w dokumentach uwzględnione jest wykorzystanie automatyki, robotyki oraz sztucznej inteligencji w tym obszarze.

Pełny tekst raportu dostępny jest tutaj:

https://www.gov.pl/web/ncbr/rolnictwo-40-identyfikacja-trendow-technologicznych

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po