formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Rolnictwo 4.0 w raporcie NCBR

FOT3 kopia-2
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Efektywność dzisiejszego rolnictwa jest powiązana z wdrażaniem nowych technologii i innowacji, pozwalających na osiągnięcie przewag konkurencyjnych przez państwa, regiony i podmioty. W rozwoju i adaptacji nowych rozwiązań można upatrywać szans na choćby częściowe pokonanie wielu wyzwań i trudności w obszarze rolnictwa i agrobiznesu w Polsce. Rolnictwo 4.0 obejmuje szereg technologii, takich jak systemy wspomagania decyzji, aplikacje mobilne, robotyka, sztuczna inteligencja, geolokalizacja, duże zbiory danych, trójwymiarowa wizualizacja, urządzenia autonomiczne i rozszerzona rzeczywistość.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju opracowało raport z badania: Identyfikacja trendów technologicznych. Celem badania było przedstawienie trendów rozwojowych i perspektyw w zakresie Rolnictwa 4.0 oraz analiza polityki naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa w tym obszarze. Badanie było prowadzone przez zespół analityczny NCBR oraz przy wsparciu ekspertów z obszaru rolnictwa, w tym Rolnictwa 4.0. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem zarówno metod ilościowych, jak i jakościowych.

Jeden z kluczowych wniosków badania podkreśla, że kierunki zmian rozwoju Rolnictwa 4.0 wyznaczają strategiczne dokumenty międzynarodowe, w szczególności Unii Europejskiej, m.in. takie jak Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 i strategie Europejskiego Zielonego Ładu oraz dokumenty krajowe, w tym Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 oraz Strategia Produktywności 2030. Jednak w dalszym ciągu w niewielkim stopniu w dokumentach uwzględnione jest wykorzystanie automatyki, robotyki oraz sztucznej inteligencji w tym obszarze.

Pełny tekst raportu dostępny jest tutaj:

https://www.gov.pl/web/ncbr/rolnictwo-40-identyfikacja-trendow-technologicznych

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji