baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

ekologiczne z zwliszewa_warzywa_01_2022
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało film pt.: “Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, który powstał w ramach cyklu “Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”. Celem udostępnionego materiału filmowego jest przekazanie informacji i zobrazowanie przykładów dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020, w zakresie realizacji różnych działań PROW 2014-2020, które wspierały rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dodatkowo film umożliwia zapoznanie się z projektami, które są niepowtarzalną okazją do odkrycia nowych możliwości rozwoju osobistego oraz inspiracją do działania.

Współczesne przekształcenia na obszarach wiejskich charakteryzują się dynamicznym wzrostem aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Jednym z istotnych trendów jest rosnąca liczba przedsiębiorstw pozarolniczych na wsi. Dzięki wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powstały warunki do rozwoju i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Obecnie gospodarstwa rolne również zmieniają swoją charakterystykę, wprowadzając nowe formy działalności ekonomicznej, głównie w obszarze usług i handlu. Wzrasta znaczenie przedsiębiorczości pozarolniczej w ich dochodach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając specyfikę przedsiębiorczości wiejskiej oraz potrzebę wspierania jej rozwoju, podejmuje działania ukierunkowane na ten obszar. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowano wiele inicjatyw, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na wsi.

Warto wyróżnić niektóre z tych działań:

• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

• Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem;

• LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Film został opublikowany na stronie internetowej, Facebook’u i kanale YouTube MRiRW:

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po