formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

ekologiczne z zwliszewa_warzywa_01_2022
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało film pt.: “Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, który powstał w ramach cyklu “Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”. Celem udostępnionego materiału filmowego jest przekazanie informacji i zobrazowanie przykładów dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020, w zakresie realizacji różnych działań PROW 2014-2020, które wspierały rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dodatkowo film umożliwia zapoznanie się z projektami, które są niepowtarzalną okazją do odkrycia nowych możliwości rozwoju osobistego oraz inspiracją do działania.

Współczesne przekształcenia na obszarach wiejskich charakteryzują się dynamicznym wzrostem aktywności społecznej i ekonomicznej mieszkańców. Jednym z istotnych trendów jest rosnąca liczba przedsiębiorstw pozarolniczych na wsi. Dzięki wsparciu dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw po wejściu Polski do Unii Europejskiej, powstały warunki do rozwoju i dywersyfikacji gospodarki wiejskiej. Obecnie gospodarstwa rolne również zmieniają swoją charakterystykę, wprowadzając nowe formy działalności ekonomicznej, głównie w obszarze usług i handlu. Wzrasta znaczenie przedsiębiorczości pozarolniczej w ich dochodach.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dostrzegając specyfikę przedsiębiorczości wiejskiej oraz potrzebę wspierania jej rozwoju, podejmuje działania ukierunkowane na ten obszar. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), realizowano wiele inicjatyw, które miały bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój przedsiębiorczości na wsi.

Warto wyróżnić niektóre z tych działań:

• Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej;

• Rozwój usług związanych z rolnictwem i leśnictwem;

• LEADER/Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS);

• Przetwórstwo i marketing produktów rolnych.

Film został opublikowany na stronie internetowej, Facebook’u i kanale YouTube MRiRW:

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji