formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

17 października, 2023

Jak to się wszystko udaje? Dzięki wsparciu PROW!

Osoby i organizacje działające na rzecz obszarów wiejskich mają wiele ciekawych pomysłów, których realizacja często wymaga wsparcia finansowego. Kiedy zabraknie własnych środków, można sięgnąć po wsparcie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, realizowanego w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej. Takie projekty dotyczyć mogą zarówno inwestycji w infrastrukturę, jak i działań edukacyjnych i promocyjnych czy rozwoju przedsiębiorczości. […]