baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Odnawialne źródła energii w rolnictwie Polski Wschodniej

Farmy-fotowoltaiczne-wytwarzaja-czysta-energie-ze-slonca-Zdjecie-M.-Wasak
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Jak z wdrażaniem zielonej transformacji radzą sobie gospodarstwa wschodniej Polski, regionu o silnych tradycjach rolniczych?

Odpowiedzi na to pytanie, dostarcza najnowsza monografia Odnawialne źródła energii w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju, opublikowana przez Uniwersytet w Białymstoku, a powstała w ramach projektu Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju.

Publikacja dostarcza wartościowych danych i analiz, które mogą służyć jako baza dla przyszłych decyzji i strategii, zarówno na poziomie indywidualnych gospodarstw rolnych, jak i szerzej — na poziomie polityki krajowej.

Z pełną wersją publikacji można zapoznać się tutaj https://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/15407/1/Odnawialne_zrodla_energii.pdf

Co znajdziemy w publikacji?

  • Pierwszy rozdział to wprowadzenie do tematyki odnawialnych źródeł energii (OZE), gdzie zdefiniowano kluczowe terminy i scharakteryzowano różne rodzaje OZE.
  • Rozdział drugi poświęcony jest analizie aktualnego stanu i udziału OZE w miksie energetycznym Polski. Prezentuje także dane dotyczące pozyskiwania energii z różnych odnawialnych źródeł w latach 2017-2021.
  • Trzeci rozdział omawia różne instrumenty wspierania rozwoju OZE w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem tych przeznaczonych dla sektora rolnictwa.
  • Rozdział czwarty zawiera analizę efektów zewnętrznych rolnictwa i jego potencjału w produkcji energii odnawialnej. Omówione są również cele i założenia Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście rolnictwa.
  • Rozdziały piąty i szósty, skupiają się na charakterystyce rolnictwa Polski Wschodniej i prezentują wyniki badań ankietowych w ponad 500 gospodarstwach rolnych.
  • Rozdział siódmy podsumowuje główne uwarunkowania rozwoju OZE w rolnictwie Polski Wschodniej, zarówno te zewnętrzne jak i wewnętrzne.
  • W rozdziale ósmym przedstawiona jest koncepcja spółdzielni energetycznych jako jednego z instrumentów wspierania OZE na obszarach wiejskich.
  • Dziewiąty i ostatni rozdział zawiera analizę opłacalności inwestycji w odnawialne źródła energii w wybranych gospodarstwach rolnych, z uwzględnieniem korzyści dla gospodarstw decydujących się na takie inwestycje.

Czytaj więcej

uprawa ekologiczna kapusty

Perspektywy w ochronie upraw

Brak zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w ramach WPR 2023–2027 nie pozwoli na realizację obniżenia zużycia chemicznych środków ochrony roślin, czyli EZŁ powinien

Projekt INNO-MIK – bionawozy z odpadów

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy to lider w realizacji projektów badawczo-rozwojowych, finansowanych zarówno przez instytucje krajowe, jak i