baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Krajowy Hub ds. Gleb – inauguracja projektu

1-Krajowy_HUB_ds_Gleb-10
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Blisko 100 organizacji jest zainteresowanych współpracą na rzecz zdrowia gleby w ramach Krajowego Hubu ds. Gleb. 28 listopada odbyła się w Warszawie inauguracja tego projektu, z udziałem Wydawnictwa Plantpress, koordynatora polskiej części projektu ECHO – Engaging citizens in soil science: the road to healthier soils.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach zorganizowało konferencję inaugurującą powstanie Krajowego Hubu ds. Gleb. Wdrażanie celów Misji „Troska o glebę to troska o życie” do 2030 r. na poziomie kraju, realizacja projektów europejskich m.in. EJP SOIL, ISLANDR, PREPSOIL, ECHO i in. oraz uczestnictwo w wielu inicjatywach, takich jak Europejskie Partnerstwo dla Gleb skierowanych na zrównoważone zarządzanie glebami wymaga wymiany wiedzy i informacji oraz dyskusji pomiędzy różnymi grupami odbiorców, w tym rolnikami, doradcami rolniczymi, naukowcami, administracją państwową i terenową, politykami, planistami, organizacjami pozarządowymi i przedstawicielami przemysłu.

Misje to nowatorska inicjatywa stanowiąca skoordynowane działania mające sprostać najważniejszym wyzwaniom społecznym UE. Misja „Troska o glebę to troska o życie” ma na celu  dostarczenie narzędzi, które pomogą  zwiększyć świadomość na temat znaczenia gleb, współpracować z obywatelami, tworzyć wiedzę i opracowywać rozwiązania zmierzające do przywrócenia zdrowia gleby i jej funkcji. Nowa wiedza i innowacyjne rozwiązania mają przyczynić się do upowszechnienia ochrony i regeneracji gleb w rolnictwie i rozwoju przestrzennym poprzez utworzenie sieci tzw. żywych laboratoriów i latarni morskich, które mają tworzyć wiedzę i demonstrować praktyczne rozwiązania w rzeczywistych warunkach. Misja „Troska o glebę to troska o życie”  będzie współpracować z różnymi grupami odbiorców i tworzyć skuteczne partnerstwa w różnych skalach oraz upowszechniać wiedzę w zakresie zrównoważonego zarządzania glebami. W odpowiedzi na zaistniałą potrzebę Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi we współpracy z Instytutem Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB podjęło wspólną inicjatywę utworzenia Krajowego Hubu ds. Gleb, którego zadaniami będą m. in.:

 • wspieranie w kraju wdrażania Misji ”troska o glebę to troska o życie”,
 • wspieranie organizacji Living Labs (żywych laboratoriów),
 • dyskusja nad implementacją i kształtem przepisów środowiskowych, urbanizacyjnych i Wspólnej Polityki Rolnej,
 • optymalizacja współpracy międzynarodowej w ramach Europejskiego Partnerstwa dla Gleb, EIONET, Europejskiego Obserwatorium Gleb (EUSO) i innych inicjatyw,
 • transfer wiedzy z i do projektów międzynarodowych,
 • rozszerzanie dyskusji o glebach i ich ochronie na obszary miejskie i podmiejskie,
 • włączanie zagadnień glebowych do planowania przestrzennego,
 • harmonizacja badań monitoringowych na płaszczyźnie krajowej i europejskiej,
 • powiązanie zagadnień glebowych z biogospodarką, gospodarką w obiegu zamkniętym, racjonalnym wykorzystaniem odpadów i nawozów oraz racjonalną gospodarką zasobami wodnymi,
 • poszukiwanie i promowanie innowacji w zakresie zrównoważonej gospodarki glebami,
 • zwrócenie szczególnej uwagi na funkcje gleb, zagrożenia dla funkcji gleb i usługi ekosystemowe dostarczane przez gleby,
 • rozwój rolnictwa regenerującego gleby.

Czytaj więcej