baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Światowy Dzień Gleby

GSP_WSD23_SaveDate_Twitter_EN
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W dniu 5 grudnia obchodzimy Światowy Dzień Gleby, ustanowiony w 2013 r. przez 68. Walne Zgromadzenie Organizacji Narodów.

Przetrwanie naszej planety zależy od cennego połączenia między glebą i wodą. Ponad 95 procent naszej żywności pochodzi z tych dwóch podstawowych zasobów. Woda glebowa, niezbędna do wchłaniania składników odżywczych przez rośliny, spaja nasze ekosystemy. Ta symbiotyczna relacja jest podstawą naszych systemów rolniczych. Jednakże w obliczu zmiany klimatu i działalności człowieka nasze gleby ulegają degradacji, co wywiera nadmierny nacisk na nasze zasoby wodne. Erozja zakłóca naturalną równowagę, ograniczając infiltrację wody i dostępność dla wszystkich form życia. Praktyki zrównoważonego gospodarowania glebą, takie jak uprawa minimalna, płodozmian, dodawanie materii organicznej i uprawy okrywowe, poprawiają stan gleby, zmniejszają erozję i zanieczyszczenie oraz zwiększają infiltrację i magazynowanie wody. Praktyki te chronią również różnorodność biologiczną gleby, poprawiają żyzność i przyczyniają się do sekwestracji dwutlenku węgla, odgrywając kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu. Światowy Dzień Gleby 2023 i związana z nim kampania mają na celu podniesienie świadomości na temat znaczenia i związku między glebą a wodą w tworzeniu zrównoważonych i odpornych systemów rolno-spożywczych.

Najważniejsze przesłania Światowego Dnia Gleby 2023:

*Gleba i woda stanowią podstawę produkcji żywności, ekosystemów i dobrostanu człowieka. Uznając ich nieocenioną rolę, możemy podjąć działania w celu ochrony tych zasobów dla przyszłych pokoleń;

*Gleba i woda to medium, w którym rośliny rosną i pozyskują niezbędne składniki odżywcze;

*Systemy rolnictwa zasilane deszczem obejmują 80 procent pól uprawnych i odpowiadają za 60 procent światowej produkcji żywności. Systemy te w dużej mierze opierają się na skutecznych praktykach zarządzania wilgocią gleby.

*Nawadniane systemy rolnicze pobierają 70% światowych zasobów słodkiej wody i obejmują 20 procent pól uprawnych.

*Stan gleby oraz jakość i dostępność wody są ze sobą powiązane;

*Zdrowe gleby, wzbogacone w materię organiczną, odgrywają kluczową rolę w regulacji retencji i dostępności wody;

*Lepsza gospodarka glebowo-wodna poprawia zdolność gruntów do wytrzymania ekstremalnych zjawisk klimatycznych, takich jak susze, powodzie i burze piaskowo-pyłowe;

*Zdrowe gleby działają jak pochłaniacze dwutlenku węgla, sekwestrując węgiel z atmosfery, przyczyniając się w ten sposób zarówno do adaptacji do zmiany klimatu, jak i działań łagodzących.

Na podstawie: https://www.fao.org/world-soil-day/en/

Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca