baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Agro Woman dla zrównoważonego rolnictwa

Młodzież na wsi, młoda kobieta sterująca dronem nad polem
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Kobiety mają obecnie wyjątkową okazję, aby wspierać zmiany i wspólnie odpowiadać na wyzwania przed jakim stoi rolnictwo oraz pomagać sobie nawzajem w osiąganiu sukcesów. Pomimo znaczącej roli kobiet w rolnictwie, w debacie publicznej i branżowej silnie zakorzeniony jest stereotyp, że gospodarka rolna jest przede wszystkim domeną mężczyzn. W rzeczywistości znaczna część gospodarstw rolnych w Polsce prowadzona jest przez kobiety – prowadzą one, samodzielnie lub wspólnie, 1/3 gospodarstw w naszym kraju.

Agro Women to inicjatywa Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności.

Young pretty farmer woman standing on farmland with crossed arms and tractors in background

Celem inicjatywy Agro Woman jest uatrakcyjnienie pracy kobiety w rolnictwie, wsparcie jej poprzez edukację merytoryczną z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych oraz rozwój umiejętności miękkich.

Działania w ramach inicjatywy opierają się na trzech filarach:

  • Ekonomicznym – skupionym na przedsiębiorczości kobiet. Pierwszym krokiem, jest uruchomienie programu mentoringowego. Jego efektem będzie opracowanie indywidualnych planów rozwojowych obejmujących m.in. zaganiania z zakresu finansów, zarządzania przedsiębiorstwem, języków obcych czy rozwoju umiejętności miękkich.
  • Społecznym – koncentrującym się na rzadko podejmowanej problematyce dobrostanu psychicznego, zagadnieniach work-life balance i wypalenia zawodowego, które dotykają rolników i rolniczki. Tematyka ta wciąż stanowi tabu w społeczności wiejskiej, a dostęp do wsparcia w tym zakresie na terenach wiejskich jest w dalszym ciągu ograniczony.
  • Środowiskowym – rolnictwo znajduje się obecnie pod dużą presją w mierzeniu się z wyzwaniami klimatycznymi, ekonomicznymi, geopolitycznymi czy wynikającymi z samego modelu jego funkcjonowania (duże rozdrobnienie gospodarstw). Zrównoważony rozwój to nowy, duży obszar zagadnień, który musi zostać zaadresowany przez rolnictwo w Polsce. Chcemy, aby rolniczki brały aktywny udział w procesie zmian w kierunku zrównoważenia.

Więcej o inicjatywie: https://agrowoman.pl/

Czytaj więcej