baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Pomoc dla pszczelarzy

Pszczoły z Pasieki Amest Otwock
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Jeszcze do 31 maja 2024 r. ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich.

ARiMR od 1 kwietnia 2024 r. do 31 maja 2024 przyjmuje wnioski o pomoc finansową dla pszczelarzy będących podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

To już czwarty taki nabór realizowany przez ARiMR.

BENEFICJENTEM POMOCY MOŻE BYĆ PSZCZELARZ:

Pomoc będzie udzielana na podstawie §13zf rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.).

Zgodnie z ww. przepisami beneficjentem pomocy może być pszczelarz:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, tzw. numer EP
  2. który prowadzi działalność nadzorowaną w zakresie utrzymywania pszczół wpisanych do rejestru, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Więcej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-2024—pomoc-dla-pszczelarzy-do-przezimowanych-rodzin-pszczelich

Czytaj więcej