formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Aktualności

Aktualności

Jak zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe w UE?

Czwartego stycznia Komisja Europejska opublikowała dokument roboczy określający aspekty bezpieczeństwa żywnościowego („Commission Staff Working Document. Drivers of food security”). Założeniem opracowania było przeanalizowanie i przedstawienie

Czytaj »
Aktualności

Jak działają polskie grupy EPI?

Działanie Współpraca, realizowane w ramach budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, wspiera tworzenie i działanie Grup Operacyjnych EPI (europejskiego partnerstwa innowacyjnego) na rzecz

Czytaj »
Aktualności

Ponad 3,7 mld euro na dobrostan zwierząt w KPS

Jednym z najważniejszych elementów zatwierdzonego przez Komisje Europejską polskiego Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  jest  wsparcie dla gospodarstw hodowlanych i wzmocnienie polskiej hodowli,

Czytaj »
Aktualności

Wsparcie młodych mieszkanek obszarów wiejskich

Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie od 2021 realizuje projekt pt.: Zielona Przedsiębiorczość Młodych Kobiet (Young Woman Green Entrepreneurs), w skrócie YOU_WEEN! YOU_WEEN to dwuletni, skoncentrowany

Czytaj »
Aktualności

Najbardziej ekologiczny rejon europejski

W przyjętym w marcu 2021 roku Planie Działań na rzecz Rozwoju Produkcji Ekologicznej przyjęto założenie, że w celu pobudzenia produkcji ekologicznej powinien rosnąć popyt konsumentów

Czytaj »
Aktualności

II Szczyt Polskich Grup Operacyjnych

Ponad 100 przedstawicieli polskich Grup Operacyjnych EPI, w tym rolników, doradców, naukowców i przedsiębiorców, przez dwa dni wymieniało się doświadczeniami w realizacji projektów, które dotyczą

Czytaj »
Aktualności

Nowoczesne technologie w sadownictwie

Chociaż wiele lat upłynie zanim niektóre z rozwiązań prezentowanych na targach Interpoma 2022 będą powszechnie stosowane w sadach, warto orientować się, w którą stronę idzie

Czytaj »