formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Artykuły

Aktualności

Jakie zmiany w PROW?

Komisja Europejska 3 października 2022 r. zatwierdziła pakiet korzystnych zmian w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020. Pakiet najpierw przyjął Komitet Monitorujący PROW 2014–2020, a następnie

Czytaj »
Artykuły

Dwa punkty widzenia

Biologiczna ochrona sadów, redukcja pozostałości, produkcja ekologiczna – jak radzą sobie sadownicy, którzy już kilka lat temu zmienili system uprawy? Jak patrzą na przyszłość i

Czytaj »
Artykuły

Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę

Budowa farmy fotowoltaicznej to opłacalna inwestycja, przez co coraz bardziej popularne stają się one w naszym kraju. Farmy te wytwarzają czystą energię ze słońca. Inwestycja

Czytaj »
Artykuły

Robotyzacja w rolnictwie

Strategia „Od pola do stołu” będąca jednym z założeń Europejskiego Zielonego Ładu obejmuje cele, które powinny zostać osiągnięte do 2030 r. Ma to być możliwe

Czytaj »
Aktualności

Cienie i blaski sadownictwa ekologicznego

Marek Rybicki w miejscowości Lipie (pow. grójecki) prowadzi 25-hektarowe ekologiczne gospodarstwo sadownicze. Sadownik 25 lat temu przejął gospodarstwo, a w 2016 roku przeszedł z produkcji

Czytaj »
Aktualności

Kierunek: bioróżnorodność

Bioróżnorodność jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, w tym agrocenoz. Monokultury nie muszą kojarzyć się z biologiczną pustynią. Sady pełne kwiatów i pszczół to

Czytaj »