baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

O projekcie...

Projekt: Nowa Wspólna Polityka Rolna – szansą i wyzwaniem dla Polski realizowany jest przy wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu: Information Measures relating to the Common Agricultural Policy (IMCAP). Program wspiera działania informacyjne polegające na szerzeniu wiedzy na temat wsparcia UE dla rolnictwa i na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach WPR.

Zadaniem projektu jest realizacja kampanii informacyjnej w celu podniesienia świadomości i lepszego zrozumienia przez grupy docelowe korzyści i wyzwań związanych z wdrażaniem nowej Wspólnej Polityki Rolnej. 

Beneficjent: PLANTPRESS Sp. z o.o.

Plantpress Sp. o. o., jest dziś jednym z wiodących polskich wydawnictw w sektorze ogrodnictwa i rolnictwa – zarówno w mediach drukowanych, jak i cyfrowych.  

Jako niezależne, eksperckie źródło informacji Plantpress ma możliwość dostarczania wiedzy służącej budowaniu zaufania do strategii unijnych – wśród wszystkich obywateli – rolników i osób niebędących rolnikami. Wierzymy, że kampania realizowana w ramach projektu będzie cennym uzupełnieniem aktywności instytucji rządowych i doradczych w informowaniu o Wspólnej Polityce Rolnej (WPR) i promowaniu jej pozytywnego wizerunku wśród większości obywateli Polski.  

Naszą ambicją jest realizacja zadań, które przyczynią się do:  

 • Podniesienia, wśród grup docelowych  projektu, świadomości znaczenia WPR i związanych z nią strategii krajowych i unijnych, w szczególności strategii Europejskiego Zielonego Ładu, jako instrumentów w przejściu do zrównoważonej produkcji żywności i zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego, zwłaszcza w obliczu konsekwencji kryzysu pandemicznego COVID19.
 • Upowszechnienia wiedzy i poglądów na temat skutków i możliwości  WPR dla naszych grup docelowych oraz przeciwdziałanie błędnym wyobrażeniom na temat WPR – oraz jej celów i treści
 • Promowania zrównoważonych praktyk rolniczych oraz możliwości, jakie WPR daje dla wdrażania innowacji w rolnictwie 
 • Stworzenia niezależnego multimedialnego centrum informacji o celach i realizacji WPR w Polsce, jako źródła wiedzy dla mediów głównego nurtu, organizacji, szkół, uczelni

 

Grupy docelowe projektu 2022-PL-CAPINFO: 

 • Grupy docelowe bezpośrednio związane z rolnictwem i produkcją żywności:
 • mali i średni polscy rolnicy (1-50 ha)
 • profesjonalni polscy producenci płodów rolnych, owoców, warzyw, roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego
 • konsultanci i doradcy rolni, w tym przedstawiciele dostawców nawozów, środków ochrony roślin, maszyn i technologii  
 • inni interesariusze branżowi
 • Media mainstreamowe i inne media branżowe
 • Potencjalne grupy docelowe, do których staramy się dotrzeć pośrednio poprzez działania dla mediów głównego nurtu: Opinia publiczna w Polsce