baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

bioróżnorodność

Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających w rolnictwie

Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Ich działalność umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dzikich. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę szeregu usług ekosystemowych (m.in. zapylanie roślin, biologiczna ochrona roślin), ale także prowadzi do znacznych spadków plonów upraw rolniczych. Najważniejszymi owadami zapylającymi są pszczoły (pszczoła […]

Chwast prawdę Ci powie

Chwasty czyli rośliny niepożądane z rolniczego punktu widzenia, są zazwyczaj bardzo szybko eliminowane z pola za pomocą różnych zabiegów uprawowych lub herbicydowych. Jednak zanim przystąpimy do ich zwalczania, wykorzystajmy niesamowite właściwości adaptacyjne tych roślin, które nabyły w drodze ewolucji.

Stosowanie nawożenia organicznego w aspekcie poprawy żyzności gleby

Obornik

Ważnym elementem poprawy żyzności gleby jest nawożenie organiczne. Z grupy nawozów naturalnych ważną rolę w aspekcie zwiększenia ilości materii organicznej w glebie odgrywa obornik, gnojowica i gnojówka. Z kolei nawozy organiczne, które powstają z substancji organicznej, bądź też z mieszaniny substancji organicznych, a także komposty, także te wyprodukowane przy udziale dżdżownic oraz resztki pożniwne również […]

Innowacje w europejskim leśnictwie

43% powierzchni Unii Europejskiej to prawie 182 milionów hektarów lasów i terenów zalesionych. Europejskie lasy oferują szeroki zakres korzyści dla środowiska, społeczeństwa i gospodarki. Odporne lasy dostarczają cennych usług ekosystemowych i wspierają różnorodność biologiczną. Mogą łagodzić skutki zmian klimatu poprzez magazynowanie węgla w glebie, zapewnienie czystego powietrza i lepszego przepływu wody, oraz kontrolowanie erozji. Dostarczają […]

Unijne działania na rzecz owadów zapylających

Komisja Europejska przedstawiła „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”, żeby zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie. Polega to na przeglądzie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających z 2018 r. Społeczeństwo coraz częściej wzywa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko utracie owadów zapylających, czego przykładem jest niedawna udana europejska inicjatywa obywatelska „Ratujmy pszczoły i […]