baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

integrowana ochrona roślin

Jak systemowo wspierać decyzje w ochronie roślin?

Infografika: Inteligentne Systemy Wspierania Decyzji

Jest to pytanie dość intrygujące. Systemy wspierania decyzji (ang. Decision Support Systems; DSS) w ochronie roślin jako narzędzie integrowanej ochrony zostały opisane już ponad 20 lat temu. Wówczas nikt nie myślał o nich inaczej, jak o systemach bazujących na znajomości biologii organizmów szkodliwych, wskazujących optymalny termin wykonania chemicznych zabiegów ochrony roślin.

Odchwaszczanie bez herbicydów

Gwiazdy palcowe

Jednym z warunków wydajnej i dochodowej uprawy krzewów owocowych jest efektywna ochrona przed chwastami. W gospodarstwach towarowych Unii Europejskiej obowiązuje integrowana ochrona roślin, w której w ograniczaniu zachwaszczenia preferuje się działania alternatywne wobec herbicydów, np. zwalczanie mechaniczne, ściółkowanie gleby czy stosowanie roślin okrywowych. Metody alternatywne wydają się potrzebne wobec założeń Europejskiego Zielonego Ładu, który ograniczy […]