Precyzyjnie o rolnictwie – relacja z konferencji

W dniu 17 marca 2023 r. odbyła się Konferencja „Precyzyjnie o rolnictwie. Nowa Wspólna Polityka Rolna”, zorganizowana w ramach projektu INFOCAP-PL, realizowanego przez Wydawnictwo Plantpress. Konferencja została objęta patronatem honorowym Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Henryka Kowalczyka. W spotkaniu udział wzięli rolnicy, przedstawiciele nauki, biznesu, stowarzyszeń rolniczych i instytucji rządowych. Konferencja miała […]

„Polska będzie unijnym liderem, jeśli chodzi o dobrostan zwierząt” – wywiad z komisarzem EU Januszem Wojciechowskim

Komisarz UE ds. rolnictwa - Janusz Wojciechowski

Jak wygląda polski krajowy plan strategiczny WPR 2023-2027 na tle planów innych państw europejskich, jak poprawić bezpieczeństwo żywnościowe Unii Europejskiej, jak powstrzymać eksodus młodych ludzi z terenów wiejskich i w końcu jakie atuty ma nasze, polskie rolnictwo? Na te i wiele innych pytań odpowiadał w obszernym wywiadzie zrealizowanym w ramach projektu “Nowa Wspólna Polityka Rolna […]

Unijne działania na rzecz owadów zapylających

Komisja Europejska przedstawiła „Nowy ład na rzecz owadów zapylających”, żeby zaradzić alarmującemu spadkowi liczby dzikich owadów zapylających w Europie. Polega to na przeglądzie unijnej inicjatywy na rzecz owadów zapylających z 2018 r. Społeczeństwo coraz częściej wzywa do podjęcia zdecydowanych działań przeciwko utracie owadów zapylających, czego przykładem jest niedawna udana europejska inicjatywa obywatelska „Ratujmy pszczoły i […]

Najbardziej ekologiczny rejon europejski

W przyjętym w marcu 2021 roku Planie Działań na rzecz Rozwoju Produkcji Ekologicznej przyjęto założenie, że w celu pobudzenia produkcji ekologicznej powinien rosnąć popyt konsumentów na produkty ekologiczne. W tym celu plan działania przewiduje wprowadzenie corocznych nagród uznających doskonałość w organicznym łańcuchu wartości. Wsparcie rolnictwa w ramach nowej Wspólnej Polityki Rolnej, kładzie silny nacisk na […]

Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?

W odpowiedzi na problemy klimatyczne i środowiskowe o zasięgu ogólnoświatowym Komisja Europejska w 2019 r. przedstawiła propozycję nowej strategii Europejskiego Zielonego Ładu (z ang. European Green Deal). Jej zasadniczym celem jest budowa nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, która w 2050 r. umożliwi osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto gazów cieplarnianych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Ważne […]

Wspólna Polityka Rolna – co o niej wiemy?

Europejska Wspólna Polityka Rolna (WPR) nie jest pojęciem nowym, natomiast nigdy wcześniej nie wywoływała ona tyle dyskusji i kontrowersji odnośnie do jej założeń i celów zaplanowanych na lata 2023–2027. Warto więc nieco szerzej spojrzeć na WPR i jej znaczenie dla rozwoju europejskiego rolnictwa i sektora produkcji żywności, a także mieszkańców wsi. Trochę historii Pisząc o […]