baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

nawozy organiczne

Alternatywy dla nawozów mineralnych

Obronik

W związku z procesami zachodzącymi obecnie na globalnych rynkach, w szczególności związanych ze wzrostem cen nawozów mineralnych, dąży się do optymalizacji ich wykorzystania oraz wdrożenia alternatywnych technologii nawożenia. Przyszłość nawożenia będzie opierać się na stosowaniu nawozów wolnodziałających i o kontrolowanym uwalnianiu składników pokarmowych, nawozów zawierających aminokwasy i inne związki biologicznie czynne. Ponadto będzie rosło znaczenie […]

Stosowanie nawożenia organicznego w aspekcie poprawy żyzności gleby

Obornik

Ważnym elementem poprawy żyzności gleby jest nawożenie organiczne. Z grupy nawozów naturalnych ważną rolę w aspekcie zwiększenia ilości materii organicznej w glebie odgrywa obornik, gnojowica i gnojówka. Z kolei nawozy organiczne, które powstają z substancji organicznej, bądź też z mieszaniny substancji organicznych, a także komposty, także te wyprodukowane przy udziale dżdżownic oraz resztki pożniwne również […]