formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

próbki glebowe

Dlaczego należy badać glebę i na co zwracać uwagę?

Polskie pole, gleba

Ocena zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych ma na celu ustalenia potrzeb nawozowych roślin. Dzięki badaniu gleby możliwe jest precyzyjne ustalenie zawartości składników odżywczych w glebie, a mianowicie azotu, fosforu, potasu oraz magnezu i wapnia. Duże znaczenie odgrywa również określenie wartości pH gleby, gdyż odczyn odgrywa zasadniczą rolę w dostępności i przyswajaniu składników pokarmowych […]