baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

zakwaszenie gleb

Problemy gleb kwaśnych

Gleby kwaśne w Polsce

Istotnym czynnikiem wpływającym na kształtowanie żyzności gleby jest jej odczyn. Około 40% gleb świata dotkniętych jest jakąś formą stresu związanego z niskim pH. W Polsce od dłuższego czasu – jednym z najpoważniejszych problemów degradacji gleb jest nadmierne i stale utrzymujące się ich zakwaszenie.

Dlaczego należy badać glebę i na co zwracać uwagę?

Polskie pole, gleba

Ocena zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych ma na celu ustalenia potrzeb nawozowych roślin. Dzięki badaniu gleby możliwe jest precyzyjne ustalenie zawartości składników odżywczych w glebie, a mianowicie azotu, fosforu, potasu oraz magnezu i wapnia. Duże znaczenie odgrywa również określenie wartości pH gleby, gdyż odczyn odgrywa zasadniczą rolę w dostępności i przyswajaniu składników pokarmowych […]