baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

20 lutego, 2024

Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających w rolnictwie

Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Ich działalność umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dzikich. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę szeregu usług ekosystemowych (m.in. zapylanie roślin, biologiczna ochrona roślin), ale także prowadzi do znacznych spadków plonów upraw rolniczych. Najważniejszymi owadami zapylającymi są pszczoły (pszczoła […]