baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Wsparcie młodych mieszkanek obszarów wiejskich

you-ween2ndnewsletter-768x429
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie od 2021 realizuje projekt pt.: Zielona Przedsiębiorczość Młodych Kobiet (Young Woman Green Entrepreneurs), w skrócie YOU_WEEN!

YOU_WEEN to dwuletni, skoncentrowany na innowacjach projekt, finansowany przez Program Erasmus. Jego celem jest dostarczenie młodym kobietom mieszkającym na obszarach wiejskich i zielonych obszarach miejskich skutecznych narzędzi, które zwiększą szanse oraz możliwości zatrudnienia oraz będą wspierać rozwój społeczno-edukacyjny i osobisty.

YOU_WEEN promuje edukację i działania w zakresie przedsiębiorczości wśród „zielonych” młodych kobiet. Dokonuje się to poprzez szkolenia w zakresie ekologicznego myślenia, podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju i równości płci, promowanie „zielonego“ rozwoju na obszarach wiejskich/izolowanych lub zielonych obszarach miejskich, wymianę dobrych praktyk oraz zapewnienie ekspertyz i wiedzy młodym kobietom.

Projekt ma charakter ponadeuropejski, a partnerzy z Wielkiej Brytanii, Polski, Litwy, Hiszpanii, Włoch, Grecji i Macedonii Północnej współpracują w celu uzyskania holistycznych wyników.

Od samego początku partnerzy pracują nad rozwojem trzech „wyników intelektualnych”. W ramach tego powstawały filmy edukacyjne, wirtualna interaktywna sieć i platforma oraz mapa „drogowej“ eksploatacji i wytyczne dotyczące wpływu na polityki krajowe dotyczące spraw kobiet.

Wszystkie wyniki intelektualne projektu mają na celu wzmocnienie długoterminowego wpływu, dlatego pozostaną dostępne dla dalszych szkoleń i projektów oddolnych, a także wirtualnej sieci, która stanie się punktem odniesienia dla młodych kobiet w całej Europie.

Projekt YOU_WEEN! promuje „zielone” myślenie poprzez podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego rozwoju oraz propagowanie rozwoju na obszarach wiejskich czy obszarach odizolowanych. Z kolei wymiana dobrych praktyk, dostarczanie wiedzy i doświadczenia kobietom z terenów wiejskich w znaczący sposób przyczyniają się do promowania edukacji oraz przedsiębiorczości, a także aktywizacji młodych kobiet.

Jak stwierdzono w Europejskim Zielonym Ładzie dla Unii Europejskiej (2019), przyszły rozwój UE musi być zielony i zrównoważony. Oferowanie młodym ludziom, a zwłaszcza młodym kobietom, narzędzi wspierających ich potencjał na rynku pracy oraz znajdowanie trwałych rozwiązań na rzecz lokalnego rozwoju   społeczności wiejskich, to odpowiednia strategia na rzecz „bardziej zielonej” Europy. Jest to również zgodne z Agendą 2030 i zrównoważonym rozwojem. 

Projekt YOU_WEEN! jest odpowiedzią na to, do czego wzywa Światowy Program Działań UNESCO (GAP) w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD). Zarówno  uwzględnienie zrównoważonego rozwoju, rozwój obszarów wiejskich obszary, jak i możliwości budowania potencjału młodych ludzi są kluczem do upewnienia się, że młode pokolenia, nawet w niekorzystnych warunkach, może być prawdziwym twórcą zmian.

W praktyce YOU_WEEN! koncentruje się na młodych kobietach, które z powodów kulturowych, politycznych i społecznych borykają się ze szczególnie trudnymi barierami edukacyjnymi. Blisko 14% młodych kobiet na świecie jest bezrobotnych (UNESCO, 2016) i są uważane na całym świecie za słabszą kategorię młodzieży, mającą ograniczoną wiedzę na temat swoich praw obywatelskich i politycznych, w tym zdolności do wyrażania poglądów politycznych i społecznych (UN Interpeace).

Z drugiej strony liczne badania wykazały, że praca z młodymi kobietami staje się szczególnie efektywna, gdy mają one możliwości i umiejętności, by odgrywać rolę społeczną, pozwalającą im na przejęcie przewodnictwa w dążeniu do zmiany społecznej (Organizacja UN Womenwatch).

Ponadto dzięki projektowi wrośnie liczba wyszkolonych pracowników młodzieżowych, mogących wykorzystywać nabyte kompetencje w pracy z młodymi kobietami, które chcą poprawić swoje umiejętności i potencjał w ramach zrównoważonego rozwoju. Jednocześnie staramy się, aby uczestniczące w projekcie młode kobiety kontynuowały swoją drogę promowania zrównoważonego rozwoju i angażowały w to rówieśników oraz swoje społeczności. Skuteczność oddolnego podejścia jest warunkowana utrwaleniem wypracowanych rozwiązań, w związku z tym służące temu narzędzia takie jak filmy edukacyjne pozostaną do dyspozycji i będą wykorzystywane przez pracowników młodzieżowych.

Więcej informacji na temat projektu;: www.youween.eu/pl

Karolina Boba

CDR O/Kraków

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po