baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Stacje pogodowe – nowe funkcje w Rolnictwie 4.0

anemometer-g3b48f0486_1920
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Cyfrowe rolnictwo to koncepcja, która sprawia, że jest ono bardziej precyzyjne i pomaga osiągnąć więcej lepszych wyników przy mniejszych nakładach w produkcji. O to jaką rolę odgrywają w nim stacje pogodowe, zapytaliśmy pana Marka Wilanowskiego, Country Managera w firmie METOS POLSKA.

Od kilkunastu już lat coraz częściej w sadach i na plantacjach roślin jagodowych można zobaczyć stacje pogodowe. Jak można określić ich przydatność?
Marek Wilanowski (M.W.): Rzeczywistość, w której obecnie znajdują się producenci rolni, wymusza konieczność wykorzystywania wszystkich możliwych narzędzi do optymalizacji produkcji. Stacje pogodowe to już dzisiaj nie tylko urządzenia do rejestrowania zdarzeń pogodowych. Teraz stacje pogodowe są wspierane przez wyspecjalizowany software, za pomocą którego dane łączone są również z danymi z innych źródeł, np. satelit (LAI, NDVI). Dane zbierane i przetwarzane na platformie FieldClimate można w prosty sposób współdzielić z innym oprogramowaniem (FMS). Głównym zadaniem stacji jest określanie stresów biotycznych i abiotycznych, które generuje zmienny klimat, jak również wsparcie zarzadzania nawadnianiem, czy systemami przeciwprzymrozkowymi.

Jak w takim razie dobrze wykorzystać te dane? Na przykład te dotyczące temperatury?
M.W.: Akumulacja temperatury zarówno tej dodatniej, jak i ujemnej ma wymierny wpływ na fizjologię roślin, np. punkty schłodzenia określające jarowizację roślin czy sumę temperatur efektywnych (GDD) do określania faz fenologicznych upraw lub presji szkodników. Monitoring przymrozków późnowiosennych za pomocą suchego i mokrego termometru, to kolejny element ograniczania ryzyka produkcji. Chciałem również zwrócić uwagę na dwa parametry klimatyczne bazujące między innymi na temperaturze i obliczane przez nasz software: DELTA T i Deficyt Ciśnienia Pary (VPD). Są to dwa istotne parametry pomagające w skuteczności zabiegów chemicznych oraz wspierające ograniczenie ilości cieczy roboczej podczas zabiegu.

Czy stacja pogodowa może być w jakiś sposób powiązana z systemem nawadniania, aby włączać je w momencie wskazującym na taką konieczność? Jak to wygląda w praktyce?
M.W.: W praktyce czujniki glebowe podłączone do stacji iMetos lub do punktowych rejestratorów danych, takich jak np. nMetos 80SM, zbierają w czasie rzeczywistym dane o stanie uwilgotnienia gleby i w momencie osiągnięcia wskazań granicznych punktu więdnięcia oraz pełnej saturacji, użytkownik jest informowany powiadomieniem na aplikacji mobilnej FieldClimate na smartfonie.

Jak wygląda kwestia wykorzystania stacji pogodowych i modeli chorobowych w praktyce?
M.W.: Jak to zawsze bywa z nowymi technologiami nasze stacje pojawiają się na początku w dużych sadach i plantacjach, jednak obserwujemy także zainteresowanie monitoringiem jagodowych w produkcji tunelowej. Wśród mniejszych plantatorów jest jeszcze stosunkowo niski poziom świadomości znaczenia danych i tutaj jest wielka rola wszystkich firm, które są blisko rolników, żeby ich wspierać edukować i budować świadomość znaczenia monitoringu ryzyka wystąpienia klimatu sprzyjającemu rozwojowi chorób i szkodników.
Główne korzyści to możliwość wykonywania zabiegów wyprzedzających, czyli zanim pojawią się pierwsze symptomy choroby, co pozwala na zastosowanie środków o działaniu fizycznym, mechanicznym lub biostymujących wzmacniających odporność roślin lub rozwiązań biologicznych. Następuje ograniczenie liczby zabiegów, co wpływa na wolniejsze uodpornianie się na nowe substancje czynne, jak również na mniejsze koszty ochrony.

W ofercie firmy są także pułapki typu ISCOUT®? Do czego służą i jak wspomagają producentów owoców?
M.W.: Sygnalizacja dynamiki populacji szkodnika jest kluczową informacją do planowania właściwej ochrony przed szkodnikami. W związku z tym, że klimat się ociepla oraz przebieg warunków atmosferycznych w każdym sezonie jest inny, wpływa to na generowanie liczby pokoleń szkodników oraz okres szczytu populacji. Pułapki ISCOUT® charakteryzuje różny sposób wabienia szkodnika. ISCOUT®PHEROMONE wabi za pomocą feromonu, ISCOUT®FRUIT FLY wabi za pomocą płynu, a ISCOUT®COLOR TRAP wabi za pomocą barwnej tablicy lepowej. Rozpoznawanie szkodników przez nasze pułapki odbywa się przy użyciu elementów sztucznej inteligencji (AI) i głębokiego uczenia maszynowego. System rozpoznaje, liczy i opracowuje informację o dynamice populacji szkodnika w formie tabeli bądź wykresu. Informacja ta jest również pomocna w strategii zapobiegania zjawisku odporności szkodników na stosowane środki ochrony roślin.

Jak ocenia Pan wykorzystywanie stacji pogodowych przez producentów owoców? Czy zapotrzebowanie na to narzędzie rośnie w indywidualnych gospodarstwach?
M.W.: Jest ono jeszcze relatywnie na niskim poziomie, a związane jest to z różnymi czynnikami, takimi jak: brak czasu, technofobia, stare przyzwyczajenia, niska świadomość. Dlatego widzę tutaj ogromną przestrzeń do rozwoju niezależnego doradztwa opartego na dobrodziejstwach płynących z rozwoju tzw. Rolnictwa 4.0. Z sezonu na sezon obserwuję coraz większe zainteresowanie naszymi rozwiązaniami nawet wśród mniejszych producentów. Dlatego przygotowaliśmy dla nich produkt o niskim finansowym progu wejścia w monitoring, którym jest stacja nMETOS 200.
Rozmawiała
Dorota Łabanowska-Bury, współpraca

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po