baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Wsparcie dla zdrowia psychicznego rolników

ai-generated-8347165_1280
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W ostatnich latach rosną wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym w różnych wiejskich regionach UE, szczególnie jeśli chodzi o rolników, którzy odgrywają kluczową rolę we wzmacnianiu odporności tych regionów. Na zdrowie psychiczne rolników może mieć wpływ kilka czynników, w tym długie godziny pracy, izolacja geograficzna i społeczna oraz niepewność finansowa. Wydarzenia takie jak pandemia Covid-19 i wojna na Ukrainie, wraz z powiązanym wzrostem cen energii, pasz i nawozów, stworzyły dodatkową presję.

Niedawne badania przeprowadzone w kilku krajach UE podkreślają pilną potrzebę kompleksowego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego rolników, które uwzględniałoby wyjątkowe wyzwania życia na obszarach wiejskich i specyficzne problemy, przed którymi stoją osoby pracujące w rolnictwie. Z drugiej strony dostęp rolników do opieki w zakresie zdrowia psychicznego stwarza istotne bariery, również ze względu na postrzeganie społeczne i piętno, że szukanie pomocy zewnętrznej może być niewłaściwe.

Jako odpowiedź na te problemy powstaje nowa Grupa Tematyczna Europejskiej Sieci WPR ds. wspierania zdrowia psychicznego rolników i społeczności wiejskich. Inicjatywa służy identyfikacji najważniejszych, pilnych i możliwych do osiągnięcia celów na rzecz zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego tych grup.

Cele Grupy to:

  • Podniesienie świadomości na temat wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym w rolnictwie.
  • Identyfikacja konsekwencji podejmowanych działań dla osób fizycznych i przedsiębiorstw.
  • Analiza czynników sukcesu, ich powtarzalności oraz dzielenie się istniejącymi, najlepszymi praktykami. Omówienie sposobów poprawy dostępu do usług i wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego

Uczestnicy Grupy zostaną wybrani na podstawie następujących kryteriów: 

  • wiedza/doświadczenie w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego dla rolników i społeczności rolniczych;
  • zdolność i chęć skutecznego angażowania się, tworzenia sieci kontaktów i wymiany z rówieśnikami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym;
  • umiejętność jasnego komunikowania się w języku angielskim bez tłumaczenia; 
  • zobowiązanie do udziału w dwóch spotkaniach Grupy Tematycznej i działaniach pomiędzy nimi.

Należy pamiętać, że wybierając członków grup tematycznych, Europejska Sieć WPR – w miarę możliwości – weźmie również pod uwagę potrzebę zapewnienia równowagi uczestników z państw członkowskich UE, sektorów i tematów, płci i wieku.

Spotkania będą odbywać się w języku angielskim.

Więcej informacji tutaj: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/supporting-mental-health-farmers-and-farming-communities_en

W przypadku pytań lub wątpliwości, skontaktuj się z organizatorem pod adresem: thematicgroup4@eucapnetwork.eu.  


Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca