baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Biostymulacja warzyw korzeniowych

Warzywa korzeniowe
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Biostymulacja roślin korzeniowych ma na celu nie tylko zwiększenie ich plonowania, ale także poprawę parametrów jakościowych plonu użytkowego.

Biostymulujące działanie w uprawach warzyw korzeniowych przypisuje się wanadowi, który warunkuje większy plon podziemnych części użytkowych (organów spichrzowych), poprzez intensyfikację procesów metabolicznych wpływających na wzrost i rozwój roślin. Pierwiastek ten zwiększa plon ziemniaka, selera korzeniowego, marchwi czy buraka ćwikłowego. Intensyfikuje procesy odpowiedzialne za powstawanie cukrów w roślinie oraz zwiększenie ich transportu do organów spichrzowych. Wpływa na poprawę parametrów jakościowych plonu roślin o podziemnych częściach użytkowych, zwiększając zawartość cukrów czy suchej masy.

Korzystny wpływ biostymulacji wanadem na rośliny stwierdza się również w przypadku zawartości chlorofilu, co przyczynia się do zwiększenia intensywności procesu fotosyntezy. Wykazano także wpływ tego pierwiastka na niewielki wzrost zawartości fosforu, potasu i wapnia w roślinach. Na pobieranie wanadu korzystnie wpływa selen, natomiast wapń hamuje jego pobieranie przez rośliny. Z kolei na glebach o niskiej zawartości przyswajalnego molibdenu w roślinach stymulowanych wanadem obserwuje się wzrost zawartości molibdenu. Natomiast aplikacja wanadu przy wyższych zawartościach molibdenu w glebie obniża zawartość tego pierwiastka w roślinie.

Stosowanie substancji biostymulujących bardzo wyraźnie wpisuje się w założenia Wspólnej Polityki Rolnej, bowiem umożliwia uzyskanie zadowalających plonów o dobrych parametrach jakościowych przy niższym poziomie nawożenia mineralnego dzięki korzystnemu wpływowi biostymulatorów na efektywność wykorzystania składników nawozowych przez rośliny.

dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. uczelni

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po