formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Wsparcie dla dobrych praktyk rolniczych

brona-mulczowa-pole-uproszczona-1068x601
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Zatwierdzony przez Komisję Europejską Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej zawiera wsparcie dla dobrych praktyk rolniczych w ramach tzw. rolnictwa węglowego.

Jak ustaliliśmy prawie 2,8 mld euro czyli ponad 12 miliardów złotych trafi do rolników stosujących tak zwane rolnictwo węglowe, czyli proste i od dawna stosowane dobre praktyki rolnicze, korzystne dla gleby i środowiska i w konsekwencji zwiększające plony. Chodzi tu przede wszystkim o stosowanie obornika, przyorywanie słomy po żniwach, stosowanie ekstensywnego wypasu na łąkach i pastwiskach czy stosowanie dywersyfikacji upraw

Zdaniem Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa  w ten sposób bardzo wzmacniamy wszystkich dobrych, rzetelnych rolników, dbających o ziemię, a troska o ziemię zawsze była i jest bliska sercu polskich rolników.

Żródło WRP.pl

Rolnicy mogą znacząco przyczynić się w pozytywny sposób do realizacji naszych wyzwań klimatycznych, które zostały sformułowane w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 r. i osiągnięcia neutralność klimatycznej do 2050 roku. Poprzez odpowiednie metody uprawy, rolnicy mogą usuwać dwutlenek węgla (CO2) z atmosfery i przechowywać go w sposób zrównoważony w glebie w postaci węgla organicznego (SOC – soil organic carbon). Ten rodzaj praktyki rolniczej nazywa się rolnictwem węglowym lub regeneratywnym.

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji