baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Europejski Zielony Ład

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE

Obszary wiejskie UE są kluczowym elementem europejskiego stylu życia. Zamieszkuje je 137 mln ludzi – tj. blisko 30 % ludności Unii – i stanowią one ponad 80 % terytorium UE, wliczając wszystkie gminy Europy o małej liczbie ludności lub niskiej gęstości zaludnienia 1 . Są one powszechnie znane i cenione ze względu na produkcję żywności, gospodarkę zasobami naturalnymi, ochronę krajobrazów naturalnych, […]

Forum Młodych LEADER: Wspieranie przyszłości obszarów wiejskich Europy

Młodzi ludzie reprezentują przyszłość obszarów wiejskich, a w czerwcu organizowane jest Forum Młodych LEADER, które ma pomóc we wzmocnieniu zaangażowania młodzieży wiejskiej w rozwój terytoriów LGD. LEADER to jedno z najbardziej popularnych i rozpoznawalnych narzędzi rozwoju obszarów wiejskich, wykorzystywanych w Europie od prawie 20 lat! Ma pomóc włączyć mieszkańców wsi w proces oddolnego podejmowania decyzji […]

Klaster Ogrodnictwo Przyszłości – nowa inicjatywa w branży

W trakcie konferencji zorganizowanej 9 marca w Targach Kielce podpisany został list intencyjny przez osoby reprezentujące 8 założycieli Klastra Ogrodnictwo Przyszłości, liderów w branży zrównoważonej produkcji owoców. Klaster Ogrodnictwo Przyszłości to nowatorska w branży ogrodniczej inicjatywa integrująca wiodących producentów owoców ze środowiskiem naukowym. Cele strategiczne Klastra przedstawił otwierający spotkanie  w Kielcach dr inż. Mirosław Korzeniowski, […]

Smaczne i zdrowe jagodowe: nowe metody uprawy i przetwórstwa

Badania prowadzone w ramach programu Horyzont Europa pomagają truskawkom i malinom zwiększyć ich właściwości prozdrowotne oraz odporność na zmiany klimatyczne. Supermarkety w całej Europie oferują regularnie szeroki wybór truskawek, malin i jagód – nawet w środku zimy – więc łatwo to uznać za coś oczywistego. Jednak pomimo pozornie nieograniczonych dostaw na półki sklepowe sektor jagodowy […]

Bioróżnorodność bogactwem wsi

Bioróżnorodność to fundament życia. Dlatego jej spadek ma poważne konsekwencje dla społeczeństwa, gospodarki i zdrowia ludzi. Tylko w biegłym wieku na skutek intensyfikacji i doskonalenia ras pod kątem wydajności straciliśmy 1000 ras zwierząt gospodarskich. W Polsce w okresie ostatnich 100 lat wymarło 36 gatunków zwierząt, a 330 jest zagrożonych. Problem dotyczy nie tylko gatunków dziko […]

Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających w rolnictwie

Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Ich działalność umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dzikich. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę szeregu usług ekosystemowych (m.in. zapylanie roślin, biologiczna ochrona roślin), ale także prowadzi do znacznych spadków plonów upraw rolniczych. Najważniejszymi owadami zapylającymi są pszczoły (pszczoła […]

Sadownictwo dla młodych i wytrwałych

Czy zaangażowanie w profesjonalną produkcję owoców to dobry wybór na rozwój własnej działalności? Ten materiał kierujemy do uczniów i absolwentów kierunków rolniczych i innych młodych mieszkańców obszarów wiejskich. Nasi eksperci dzielą się wiedzą na temat podstaw zrównoważonego sadownictwa i wyzwań jakie ze sobą niesie.

Wsparcie dla równości płci w rolnictwie

SWIFT to projekt „Horyzont Europa”, którego celem jest wspieranie równości płci w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Europie. „Pomimo kluczowego wkładu kobiet w europejskie rolnictwo, są one nadal dyskryminowane na różne sposoby. SWIFT przeanalizuje i wzmocni innowacje kierowane przez kobiety oraz wzmocni pozycję osób działających na rzecz zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich” […]

Jaki mamy klimat na polskiej wsi?

“Rośliny się nie oszuka” to kompleksowy raport, który bada postawy mieszkańców wsi w Polsce wobec zmian klimatu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ta 37-stronicowa publikacja opublikowana w grudniu 2023 r. przez Fundację im. Heinricha Bölla i Fundację Pole Dialogu w Warszawie, przedstawia badania jakościowe przeprowadzone między wrześniem a grudniem 2021 r. oraz między czerwcem a […]

Wspólna Polityka Rolna w działaniu

Na portalu Sieci WPR EU pojawiła się publikacja z pięćdziesięcioma nowymi przykładami dobrych praktyk wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w państwach europejskich. Jej celem jest inspirowanie, tworzenie i dzielenie się podobnymi korzyściami z projektów na obszarach wiejskich Europy. Publikacja prezentuje szereg możliwości, jakie oferuje WPR w zakresie finansowania ważnych zagadnień społeczno-gospodarczych i środowiskowych. Gleba jest jednym […]