baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Europejski Zielony Ład

Bioróżnorodność dzikich owadów zapylających w rolnictwie

Owady zapylające mają kluczowe znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Ich działalność umożliwia rozmnażanie większości gatunków roślin uprawnych i dzikich. Spadek liczebności owadów zapylających powoduje nie tylko zmniejszenie różnorodności biologicznej i utratę szeregu usług ekosystemowych (m.in. zapylanie roślin, biologiczna ochrona roślin), ale także prowadzi do znacznych spadków plonów upraw rolniczych. Najważniejszymi owadami zapylającymi są pszczoły (pszczoła […]

Sadownictwo dla młodych i wytrwałych

Czy zaangażowanie w profesjonalną produkcję owoców to dobry wybór na rozwój własnej działalności? Ten materiał kierujemy do uczniów i absolwentów kierunków rolniczych i innych młodych mieszkańców obszarów wiejskich. Nasi eksperci dzielą się wiedzą na temat podstaw zrównoważonego sadownictwa i wyzwań jakie ze sobą niesie.

Wsparcie dla równości płci w rolnictwie

SWIFT to projekt „Horyzont Europa”, którego celem jest wspieranie równości płci w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Europie. „Pomimo kluczowego wkładu kobiet w europejskie rolnictwo, są one nadal dyskryminowane na różne sposoby. SWIFT przeanalizuje i wzmocni innowacje kierowane przez kobiety oraz wzmocni pozycję osób działających na rzecz zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich” […]

Jaki mamy klimat na polskiej wsi?

“Rośliny się nie oszuka” to kompleksowy raport, który bada postawy mieszkańców wsi w Polsce wobec zmian klimatu i polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Ta 37-stronicowa publikacja opublikowana w grudniu 2023 r. przez Fundację im. Heinricha Bölla i Fundację Pole Dialogu w Warszawie, przedstawia badania jakościowe przeprowadzone między wrześniem a grudniem 2021 r. oraz między czerwcem a […]

Wspólna Polityka Rolna w działaniu

Na portalu Sieci WPR EU pojawiła się publikacja z pięćdziesięcioma nowymi przykładami dobrych praktyk wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w państwach europejskich. Jej celem jest inspirowanie, tworzenie i dzielenie się podobnymi korzyściami z projektów na obszarach wiejskich Europy. Publikacja prezentuje szereg możliwości, jakie oferuje WPR w zakresie finansowania ważnych zagadnień społeczno-gospodarczych i środowiskowych. Gleba jest jednym […]

Rolnictwo przyszłości – farma wertykalna

Przed rolnikami i producentami żywności na całym świecie stoi ogromne wyzwanie – wyżywienie do 2050 r. 10 miliardów ludzi, korzystając z tych samych zasobów, którymi dysponujemy obecnie. Aby zapewnić zrównoważoną przyszłość, musimy przemyśleć i zreformować nasze systemy produkcji żywności. Zastosowanie odpowiedniej technologii pozwala osiągnąć zdrowe i bujne plony przez cały rok, nawet w środku zimy […]

Krajowy Hub ds. Gleb – inauguracja projektu

Blisko 100 organizacji jest zainteresowanych współpracą na rzecz zdrowia gleby w ramach Krajowego Hubu ds. Gleb. 28 listopada odbyła się w Warszawie inauguracja tego projektu, z udziałem Wydawnictwa Plantpress, koordynatora polskiej części projektu ECHO – Engaging citizens in soil science: the road to healthier soils. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Instytut Uprawy Nawożenia i […]

Ekologiczne rozwiązania w Ogrodach Przelewice

Przemyślane gospodarowanie odpadami na terenie obejmującym ponad 57 hektarów to bardzo ważny aspekt Ogrodów Przelewice – Zachodniopomorskiego Centrum Kultury Obszarów Wiejskich i Edukacji Ekologicznej. Jednym z celów statutowych Centrum jest promocja kultury ekologicznej i szerzenie wiedzy na temat szacunku do natury oraz zbalansowanego współistnienia społeczeństwa ludzkiego ze środowiskiem naturalnym. Odpady zanieczyszczają naszą ziemię, morza, oceany, […]

Odnawialne źródła energii w rolnictwie Polski Wschodniej

Jak z wdrażaniem zielonej transformacji radzą sobie gospodarstwa wschodniej Polski, regionu o silnych tradycjach rolniczych? Odpowiedzi na to pytanie, dostarcza najnowsza monografia Odnawialne źródła energii w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju, opublikowana przez Uniwersytet w Białymstoku, a powstała w ramach projektu Zielona energia w rolnictwie Polski Wschodniej – uwarunkowania rozwoju. Publikacja dostarcza wartościowych danych i […]