baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Wspólna Polityka Rolna w działaniu

Conventional-vs-organic-soil_credit-Rodale-Institute
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Na portalu Sieci WPR EU pojawiła się publikacja z pięćdziesięcioma nowymi przykładami dobrych praktyk wdrażania Wspólnej Polityki Rolnej w państwach europejskich. Jej celem jest inspirowanie, tworzenie i dzielenie się podobnymi korzyściami z projektów na obszarach wiejskich Europy. Publikacja prezentuje szereg możliwości, jakie oferuje WPR w zakresie finansowania ważnych zagadnień społeczno-gospodarczych i środowiskowych.

Gleba jest jednym z takich ważnych tematów, a ochrona produktywności gleby w UE nie tylko zabezpiecza nasze dostawy żywności, ale także zapewnia podstawę dla wszystkich ekosystemów wiejskich. Wyzwania klimatyczne i inne w dalszym ciągu zwiększają zapotrzebowanie na rozwiązania oparte na przyrodzie, które utrzymują zdrowie gleby, Projekt realizowany w Hiszpanii jest przykładem dobrej praktyki dotyczącej uprawy w gospodarstwach rolnych i stosowania mikoryz. Jego geniusz tkwi w prostocie. Działa poprzez naturalne wzbogacanie gleb rolniczych korzeniami rodzimych grzybów, które zwiększają funkcjonalność gleby i promują jej samoregenerację.

W glebach rolniczych następuje coraz większa utrata żyzności i funkcjonalności biologicznej, głównie na skutek intensywnej uprawy i nadużywania środków chemicznych. Zapotrzebowanie na innowacyjne narzędzia, które w bardziej zrównoważony sposób odwrócą tę sytuację, spowodowało utworzenie „Zespołu Innowacji Mikoryz”. Miał on nadzieję wyeliminować główne problemy, przed którymi stoi obecnie gleba; poprzez naturalną poprawę jakości gleb rolnych i stanu zdrowia roślin, zwiększenie produktywności upraw, obniżenie kosztów ekonomicznych poprzez ograniczenie i/lub wyeliminowanie nakładów rolniczych oraz produkcję żywności w sposób bardziej zrównoważony. Zaangażowany zespół zbadał wpływ wprowadzenia do gleby rodzimych, laboratoryjnie wyhodowanych mikoryz (korzeń grzybów) na uprawy i jakość gleby. Korzyści obejmowały zwiększoną produkcję ogrodniczą i lepszy skład gleby. Stosowanie mikoryz to także zrównoważony sposób zapewnienia roślinom równowagi odżywczej, zwiększający odporność na stresy, takie jak susza i szkodniki, oraz zapewniający lepszą strukturę gleby.

Obornik

Agroekologiczne znaczenie naturalnych grzybów występujących w glebie podkreśla także inny z nowych przykładów dobrych praktyk, który opisuje kurs szkoleniowy w zakresie umiejętności wiejskich dla irlandzkich rolników współfinansowany w ramach WPR. Uczestnicy projektu nauczyli się, jak produkować rośliny o bardziej złożonej gęstości składników odżywczych, stosując podejścia agroekologiczne do zarządzania glebami odpornymi na zmianę klimatu. Cytat z przykładów dobrych praktyk, wypowiedziany przez jednego z zaangażowanych rolników, podsumowuje osiągnięcia tego projektu: „Nauka o glebie pozwala mi lepiej nią gospodarować i dbać o nią. Zrozumienie świata pod naszymi stopami pozwala nam prowadzić rolnictwo w bardziej zrównoważony i świadomy ekologicznie sposób”.

Więcej o dobrych praktykach we wdrażaniu WPR przeczytacie tutaj: https://eu-cap-network.ec.europa.eu/news/fifty-new-good-practices-stories-capture-cap-action_en

Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca