formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Wspólna Polityka Rolna

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 25 października rozmawiać będziemy o zielonej transformacji na obszarach wiejskich. Swoje prelekcje zapowiedzieli przedstawiciele producentów owoców i warzyw, nauki, organizacji branżowych, instytucji doradztwa rolniczego. Tematyka prezentacji i paneli dyskusyjnych Udział w […]

Rośliny na międzyplon ozimy i ich nawożenie

Międzyplony ozime

W międzyplonach ozimych można uprawiać zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach między innymi ozime formy pszenicy i żyta. Z roślin oleistych – rzepak i rzepik ozimy, a z pastewnych – życicę trwałą i wielokwiatową czy też rajgras wyniosły. W międzyplonach ozimych uprawiać można wykę kosmatą i koniczynę krwistoczerwoną.

Dlaczego należy badać glebę i na co zwracać uwagę?

Polskie pole, gleba

Ocena zasobności gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych ma na celu ustalenia potrzeb nawozowych roślin. Dzięki badaniu gleby możliwe jest precyzyjne ustalenie zawartości składników odżywczych w glebie, a mianowicie azotu, fosforu, potasu oraz magnezu i wapnia. Duże znaczenie odgrywa również określenie wartości pH gleby, gdyż odczyn odgrywa zasadniczą rolę w dostępności i przyswajaniu składników pokarmowych […]

Młody rolnik 2023 – Rusza nabór wniosków. Za co można otrzymać punkty kwalifikacyjne?

Młody Rolnik 2023

W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza po raz pierwszy przeprowadzi nabory wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Nabór wniosków w ramach programu Młody rolnik rozpocznie się w środę 30.08.2023 r.. sprawdzamy zatem wymagania jakie trzeba spełnić, aby otrzymać fundusze oraz tegoroczną punktację, wg której […]

Jak zwiększyć swoje szanse na wsparcie w ramach PS WPR?

Nowe kryteria oceny operacji dla wybranych interwencji w ramach PS WPR na lata 2023-2027. W 2023 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako agencja płatnicza po raz pierwszy przeprowadzi nabory wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027). W pierwszej kolejności m.in będą przyjmowane wnioski na inwestycje i […]

Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało film pt.: “Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich”, który powstał w ramach cyklu “Przykłady dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020”. Celem udostępnionego materiału filmowego jest przekazanie informacji i zobrazowanie przykładów dobrych praktyk w ramach PROW 2014-2020, w zakresie realizacji różnych działań PROW 2014-2020, które wspierały rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. Dodatkowo […]

Dobre praktyki – europejska baza projektów

Nowe funkcje strony internetowej Europejskiej Sieci WPR obejmują specjalną sekcję poświęconą dobrym praktykom tj. przykładom projektów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. W bazie danych dostępnych jest obecnie 892 przykładów dobrych praktyk, z czego 43 projekty z Polski. Opublikowane projekty odzwierciedlają szeroki zakres społeczno-gospodarczy i środowiskowy WPR oraz obejmują takie przykłady, jak np. poprawa bezpieczeństwa żywnościowego […]

Rolnictwo 4.0 w raporcie NCBR

Efektywność dzisiejszego rolnictwa jest powiązana z wdrażaniem nowych technologii i innowacji, pozwalających na osiągnięcie przewag konkurencyjnych przez państwa, regiony i podmioty. W rozwoju i adaptacji nowych rozwiązań można upatrywać szans na choćby częściowe pokonanie wielu wyzwań i trudności w obszarze rolnictwa i agrobiznesu w Polsce. Rolnictwo 4.0 obejmuje szereg technologii, takich jak systemy wspomagania decyzji, […]

Nowe oblicze KSOW

Działalność polskiej sieci ds. Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) — Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich+ (KSOW+) została zainaugurowana. KSOW+jest kontynuacją dotychczasowej sieci funkcjonującej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, ale ze znacznie większym i szerszym zakresem działania, niż miało to miejsce w do tej pory. Głównym zadaniem KSOW+ jest wsparcie wdrażania Planu Strategicznego WPR […]

Rolnictwo UE nie powinno poświęcać produktywności w imię zrównoważonego rozwoju – stanowisko FAO

Ryzykowanie produktywności europejskiego rolnictwa dla celów jego zrównoważenia może powodować globalne napięcia, ponieważ inne kraje nie mogą nadrobić zmniejszonej produkcji EU – mówi ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). Europejski Zielony Ład, w tym strategia „Od pola do stołu” 2020, ma na celu ustanowienie unijnego systemu żywnościowego światowym standardem zrównoważonego rozwoju. Do 2030 roku plan zakłada […]