baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich UE

barley-g470d993f7_1920
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Obszary wiejskie UE są kluczowym elementem europejskiego stylu życia. Zamieszkuje je 137 mln ludzi – tj. blisko 30 % ludności Unii – i stanowią one ponad 80 % terytorium UE, wliczając wszystkie gminy Europy o małej liczbie ludności lub niskiej gęstości zaludnienia 1 . Są one powszechnie znane i cenione ze względu na produkcję żywności, gospodarkę zasobami naturalnymi, ochronę krajobrazów naturalnych, a także walory związane z rekreacją i turystyką. Wiele europejskich tradycji, festiwali i elementów kultury ma swoje korzenie na obszarach wiejskich Europy. Jak podkreśliła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, „Europa nie byłaby kompletna bez swoich obszarów wiejskich”

To wstęp do komunikatu w jakim w 2019 r Komisja Europejska złożyła zobowiązanie do podsumowania przeprowadzonych działań i dostarczenia zbioru wniosków na temat możliwych kierunków wzmocnienia działań wspierających i finansowania obszarów wiejskich, a także na temat dalszych działań, w oparciu o realizację planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich.

W kwietniu 2024 r. KE przedstawiła sprawozdanie na temat długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE, opisujące kierunki jej rozwoju. Dokument powstał w następstwie zakończonego w połowie 2023 r. przeglądu wkładu wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityki spójności na rzecz obszarów wiejskich w okresie programowania 2021-2027.

W rozdziale pierwszym przedstawiono informacje ogólne oraz nowe wskaźniki dotyczące obszarów wiejskich. W rozdziale drugim omówiono realizację wizji dla obszarów wiejskich na przestrzeni 30 miesięcy, w tym podsumowano przegląd, o którym mowa powyżej. W rozdziale trzecim wskazano możliwe strategie dalszego postępowania w odniesieniu do planu działania UE na rzecz obszarów wiejskich i paktu na rzecz obszarów wiejskich oraz wymieniono koncepcje wsparcia obszarów wiejskich zaprezentowane przez inne instytucje UE i zainteresowane strony, a także pytania do rozważenia. Na zakończenie przedstawiono możliwości debaty nad zgłoszonymi koncepcjami po wyborach europejskich, które odbędą się w czerwcu 2024 r.

Z pełną treścią komunikatu można zapoznać się tutaj:

eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52024DC0450

Czytaj więcej