baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Wsparcie dla równości płci w rolnictwie

swift-won-edi
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

SWIFT to projekt „Horyzont Europa”, którego celem jest wspieranie równości płci w rolnictwie i na obszarach wiejskich w Europie.

„Pomimo kluczowego wkładu kobiet w europejskie rolnictwo, są one nadal dyskryminowane na różne sposoby. SWIFT przeanalizuje i wzmocni innowacje kierowane przez kobiety oraz wzmocni pozycję osób działających na rzecz zmian w rolnictwie i na obszarach wiejskich” – Marta Rivera-Ferre, project coordinator

Kobiety są nadal niedostatecznie reprezentowane w stowarzyszeniach rolniczych, w wyniku czego uwzględnienie ich punktów widzenia i praw w politykach, programach i ramach prawnych jest ograniczone. Niski poziom własności gospodarstw rolnych przez kobiety lub brak dostępu do ziemi wskazują na utrzymujące się nierówności strukturalne na obszarach wiejskich. Według OECD przewaga kobiet wiejskich zatrudnionych nieformalnie i na niepewnych warunkach, pozbawionych ochrony socjalnej lub systemów emerytalnych, może potencjalnie prowadzić do narażenia kobiet na zwiększony poziom ubóstwa. W tym kontekście uwzględnianie aspektu płci stało się ważną zasadą Wspólnej Polityki Rolnej. Obecne plany strategiczne WPR (2023–2027) wymagają podejścia opartego na równości płci i zwiększonego udziału kobiet w rolnictwie, a także oceny pozycji kobiet w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich oraz stojących przed nimi wyzwań.

Dlatego SWIFT utworzy wspólne przestrzenie i wymiany między 19 organizacjami i inicjatywami rolniczymi w Europie, Brazylii i USA, które pracują nad innowacjami kierowanymi przez kobiety. Ułatwi to uczenie się społeczne i umożliwi współtworzenie nowych podejść i sieci społecznych pomiędzy różnymi grupami lokalnymi. Będą promować wykorzystanie filmów, podcastów, photovoice i innych metodologii partycypacyjnych ułatwiających współkonstruowanie wiedzy. Obejmuje to narzędzia umożliwiające przeformułowanie polityki rolnej i wiejskiej. Jednym z takich narzędzi jest na przykład budżetowanie uwzględniające płeć, badające cały cykl budżetowy, od projektu i przydziału po wydatki i monitorowanie, z udziałem osób i społeczności, na które wpływa oceniany budżet.

Czytaj więcej