baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

ECHO – dla zdrowia europejskiej gleby

Untitled Artwork
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Projekt ECHO, realizowany w ramach programu Horyzont Europa z udziałem wydawnictwa Plantpress, ma na celu umożliwienie i wzmocnienie zaangażowania obywateli Unii Europejskiej w poprawę stanu gleby.

W dniach 13-14 czerwca odbyło się w Bolzano pierwsze spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt ECHO, angażujący mieszkańców wszystkich państw Unii Europejskich i Szkocji w ocenę zdrowia gleby. Wydawnictwo Plantpress jest jednym z 16 partnerów, którzy pracując w międzynarodowym konsorcjum będą dostarczać wiedzy na temat znaczenia zdrowej gleby dla każdego obywatela i konsumenta.

Gleba jest ważnym, choć często niedocenianym, zasobem, który wspiera życie na Ziemi, zapewniając podstawę dla rolnictwa, lasów i różnych innych naturalnych ekosystemów. Jednak degradacja gleby jest coraz większym problemem na całym świecie i może mieć poważne konsekwencje dla naszej planety, takie jak zmniejszenie plonów, zwiększenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie różnorodności biologicznej. ECHO ma na celu zapobieganie temu zjawisku, łącząc obywateli i naukowców-wolontariuszy z całej Europy, którzy pracują nad wspólnym celem, jakim jest ochrona i zachowanie naszych gleb, przyczyniając się w ten sposób do przejścia na zdrowe gleby w ramach misji UE: „A Soil Deal for Europe”.

W ramach projektu opracowanych i wdrożonych zostanie 28 obywatelskich inicjatyw naukowych we wszystkich państwach członkowskich UE, biorąc pod uwagę różne sposoby użytkowania gruntów, typy gleby i regiony biogeograficzne, a także potrzeby zainteresowanych stron. Z udziałem 16 uczestników z całej Europy, w tym 10 wiodących uniwersytetów i ośrodków badawczych, 4 MŚP i 2 fundacje, pod koordynacją Wolnego Uniwersytetu Bolzano-Bozen, ECHO oceni 16 500 miejsc w różnych regionach klimatycznych i biogeograficznych.

Realizatorzy wierzą, że projekt ECHO będzie miał znaczący wpływ na stan gleby i zaangażowanie obywateli w całej UE oraz stanie się ważnym krokiem w kierunku ochrony i zachowania naszej gleby dla przyszłych pokoleń. Pracując razem, możemy zapewnić, że nasza gleba pozostanie zdrowa i produktywna, a my nadal będziemy mogli czerpać z wielu korzyści, jakie zapewnia.

Czytaj więcej

Rewolucja Rolnictwa Regeneratywnego

Fundacja Rozwoju Rolnictwa Terra Nostra wspólnie z jednym ze swoich partnerów EIT Food Poland stworzyła cykl publikacji naukowych będących rodzajem przewodnika po