formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

ECHO – dla zdrowia europejskiej gleby

Untitled Artwork
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Projekt ECHO, realizowany w ramach programu Horyzont Europa z udziałem wydawnictwa Plantpress, ma na celu umożliwienie i wzmocnienie zaangażowania obywateli Unii Europejskiej w poprawę stanu gleby.

W dniach 13-14 czerwca odbyło się w Bolzano pierwsze spotkanie członków międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt ECHO, angażujący mieszkańców wszystkich państw Unii Europejskich i Szkocji w ocenę zdrowia gleby. Wydawnictwo Plantpress jest jednym z 16 partnerów, którzy pracując w międzynarodowym konsorcjum będą dostarczać wiedzy na temat znaczenia zdrowej gleby dla każdego obywatela i konsumenta.

Gleba jest ważnym, choć często niedocenianym, zasobem, który wspiera życie na Ziemi, zapewniając podstawę dla rolnictwa, lasów i różnych innych naturalnych ekosystemów. Jednak degradacja gleby jest coraz większym problemem na całym świecie i może mieć poważne konsekwencje dla naszej planety, takie jak zmniejszenie plonów, zwiększenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie różnorodności biologicznej. ECHO ma na celu zapobieganie temu zjawisku, łącząc obywateli i naukowców-wolontariuszy z całej Europy, którzy pracują nad wspólnym celem, jakim jest ochrona i zachowanie naszych gleb, przyczyniając się w ten sposób do przejścia na zdrowe gleby w ramach misji UE: „A Soil Deal for Europe”.

W ramach projektu opracowanych i wdrożonych zostanie 28 obywatelskich inicjatyw naukowych we wszystkich państwach członkowskich UE, biorąc pod uwagę różne sposoby użytkowania gruntów, typy gleby i regiony biogeograficzne, a także potrzeby zainteresowanych stron. Z udziałem 16 uczestników z całej Europy, w tym 10 wiodących uniwersytetów i ośrodków badawczych, 4 MŚP i 2 fundacje, pod koordynacją Wolnego Uniwersytetu Bolzano-Bozen, ECHO oceni 16 500 miejsc w różnych regionach klimatycznych i biogeograficznych.

Realizatorzy wierzą, że projekt ECHO będzie miał znaczący wpływ na stan gleby i zaangażowanie obywateli w całej UE oraz stanie się ważnym krokiem w kierunku ochrony i zachowania naszej gleby dla przyszłych pokoleń. Pracując razem, możemy zapewnić, że nasza gleba pozostanie zdrowa i produktywna, a my nadal będziemy mogli czerpać z wielu korzyści, jakie zapewnia.

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji