formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Joanna Klepacz-Baniak

Europejski Zielony Ład – szansa czy zagrożenie dla polskiego rolnictwa?

W odpowiedzi na problemy klimatyczne i środowiskowe o zasięgu ogólnoświatowym Komisja Europejska w 2019 r. przedstawiła propozycję nowej strategii Europejskiego Zielonego Ładu (z ang. European Green Deal). Jej zasadniczym celem jest budowa nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki, która w 2050 r. umożliwi osiągnięcie zerowego poziomu emisji netto gazów cieplarnianych przy optymalnym wykorzystaniu zasobów naturalnych. Ważne […]

Wspólna Polityka Rolna – co o niej wiemy?

Europejska Wspólna Polityka Rolna (WPR) nie jest pojęciem nowym, natomiast nigdy wcześniej nie wywoływała ona tyle dyskusji i kontrowersji odnośnie do jej założeń i celów zaplanowanych na lata 2023–2027. Warto więc nieco szerzej spojrzeć na WPR i jej znaczenie dla rozwoju europejskiego rolnictwa i sektora produkcji żywności, a także mieszkańców wsi. Trochę historii Pisząc o […]

Cienie i blaski sadownictwa ekologicznego

Marek Rybicki w miejscowości Lipie (pow. grójecki) prowadzi 25-hektarowe ekologiczne gospodarstwo sadownicze. Sadownik 25 lat temu przejął gospodarstwo, a w 2016 roku przeszedł z produkcji konwencjonalnej na ekologiczną. Obecnie należy do Stowarzyszenia Polskich Sadowników Ekologicznych „Polski Eko Owoc”. Co skłoniło Pana do przejścia z uprawy sadu w systemie konwencjonalnym na system ekologiczny? Marek Rybicki: Do […]

Kierunek: bioróżnorodność

Bioróżnorodność jest niezwykle ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania ekosystemów, w tym agrocenoz. Monokultury nie muszą kojarzyć się z biologiczną pustynią. Sady pełne kwiatów i pszczół to już nie wizja niepoprawnego marzyciela, to nowa rzeczywistość, która rodzi się na naszych oczach. Jak ją wspierać? I jak o nią dbać? Rosnąca rola murarki ogrodowej Pierwsze prace badawcze dotyczące […]