formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Rolnictwo UE nie powinno poświęcać produktywności w imię zrównoważonego rozwoju – stanowisko FAO

zboże1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Ryzykowanie produktywności europejskiego rolnictwa dla celów jego zrównoważenia może powodować globalne napięcia, ponieważ inne kraje nie mogą nadrobić zmniejszonej produkcji EU – mówi ekspert Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

Europejski Zielony Ład, w tym strategia „Od pola do stołu” 2020, ma na celu ustanowienie unijnego systemu żywnościowego światowym standardem zrównoważonego rozwoju. Do 2030 roku plan zakłada zmniejszenie o połowę zużycie pestycydów, zmniejszenie zużycia nawozów o 20% i przeznaczenie jednej czwartej gruntów rolnych na rolnictwo ekologiczne. Pojawiły się jednak obawy co do potencjalnego wpływu tych założeń na produktywność rolnictwa oraz światowe przywództwo UE i stosunki handlowe.

Zdaniem Davida Laborde’a, dyrektora działu ekonomiki produktów rolno-spożywczych w agencji ONZ ds. żywności (FAO), Europa musi znaleźć równowagę między swoimi globalnymi i regionalnymi działaniami zewnętrznymi a wewnętrznym programem zrównoważonego rozwoju. „Myślę, że zazielenianie europejskiego rolnictwa jest bardzo ważne. Chodzi o zrównoważony rozwój i nie możemy poświęcić zrównoważonego rozwoju” – powiedział. „Ale to nie znaczy, że Europa może narazić swoją produktywność” – kontynuował, dodając, że stawką jest to, w jaki sposób kraje UE mogą jednocześnie uzyskać trwały wzrost intensyfikacji i produktywność. Według urzędnika ONZ świat nie mógłby obejść się bez Europy, gdyby kontynent zrezygnował ze swojej roli w globalnej podaży i popycie na produkty rolne. „Im mniej Europa wyprodukuje, tym mniej będzie eksportować i tym więcej będzie żądać na światowych rynkach. To może zwiększyć napięcie” – ostrzegł Laborde.

Z tego powodu UE stoi przed trudnym zadaniem znalezienia odpowiedniej równowagi pomiędzy polityką wewnętrzną i globalną, które powinny również służyć do utrzymania wiodącej pozycji UE na arenie światowej w zakresie produkcji i dostarczania żywności.

Źródło: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/fao-official-eu-shouldnt-sacrifice-food-output-in-sustainabilitys-name/

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji