baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Rośliny na międzyplon ozimy i ich nawożenie

Międzyplony ozime
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

W międzyplonach ozimych można uprawiać zarówno w siewie czystym, jak i w mieszankach między innymi ozime formy pszenicy i żyta. Z roślin oleistych – rzepak i rzepik ozimy, a z pastewnych – życicę trwałą i wielokwiatową czy też rajgras wyniosły. W międzyplonach ozimych uprawiać można wykę kosmatą i koniczynę krwistoczerwoną.

Międzyplony ozime wysiewane w końcu lata lub wczesną wiosną od międzyplonu ścierniskowego i wsiewki śródplonowej różnią się tym, że po ich zbiorze nie następuje plon główny, ale tzw. plon wtórny. W tym wypadku ogniwo zmianowania, a mianowicie międzyplon ozimy – plon wtórny, zajmuje pole przez blisko 1,5 roku, co skutkuje tym, że prowadzi do przesunięcia uprawy kolejnego plonu głównego o około rok. Mimo że stanowi to wadę międzyplonu ozimego to jednak umożliwia uzyskanie dużego i wiernego plonu roślin, zarówno w przypadku poszczególnych elementów zmianowania, jak i całego ogniwa. W porównaniu do międzyplonu ozimego międzyplon ścierniskowy i wsiewka śródplonowa wykazują niższą przydatność w produkcji pasz.

W przypadku uprawy międzyplonów ozimych dawki fosforu powinny być zbliżone do stosowanych pod uprawę tych samych gatunków na nasiona, zaś dawki potasu większe. Wymagane jest zastosowanie nawożenia przedsiewnego już w okresie jesiennym, ponieważ rośliny te wymagają dobrego rozwoju przed okresem zimowym, co przekłada się na szybki i efektywny wzrost w okresie wczesnowiosennym.

W niektórych przypadkach pod lub na międzyplony ozime stosuje się nawożenie organiczne. Ma to miejsce jeżeli w plonie wtórnym uprawia się na przykład ziemniaki i brukiew, bądź też kukurydzę czy kapustę pastewną. Zastosowanie obornika na poziomie 1 – 2 t/ha czy też gnojowicy w ilości 15 – 20 m3/ha nie prowadzi do ograniczenia rozwoju roślin, czy też pogorszenia ich ewentualnego przezimowania. Wówczas jednak trzeba zadbać o obniżenie przedsiewnej dawki nawozów mineralnych. Należy podkreślić, że w siewach międzyplonów nie wykonuje się najczęściej żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jedynie w siewach rzepaku i rzepiku niekiedy jesienią zalecane jest chemiczne zwalczanie chwastów.

Wprowadzenie Ekoschematów jako nowego planu Wspólnej Polityki Rolnej ma na celu między innymi ochronę naturalnych zasobów środowiska, w tym gleby i wody. Wśród praktyk w ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi znajduje się między innymi praktyka obejmująca uprawę międzyplonów ozimych czy wsiewek śródplonowych. Działanie to ma na celu poprawę stanu gleby i jej ochronę.

Zadaniem międzyplonów jest pokrycie gleby roślinnością, co ma istotne znaczenie w okresach newralgicznych, a mianowicie w czasie kiedy gleby są w znacznym stopniu narażone na wystąpienie zjawiska erozji. Uprawa międzyplonów służy więc ograniczeniu wymywania składników pokarmowych w głąb profilu glebowego. Walorem uprawy międzyplonów ozimych czy wsiewek śródplonowych w aspekcie poprawy parametrów glebowych jest jej wpływ na zwiększenie zawartości substancji organicznej, co jest jednym z istotnych celów realizowanych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027.

Praktyka ta dotyczy utrzymania wsiewek roślin bobowatych drobnonasiennych bądź też mieszanek z udziałem tego typu roślin aż do wysiewu plonu głównego ewentualnie przez okres co najmniej 8 tygodni od czasu zbioru roślin, które uprawiane są w plonie głównym. W ramach płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami pokarmowymi praktyka międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe obejmuje uprawę mieszanek z gatunków roślin takich jak zboża, rośliny oleiste, rośliny pastewne, rośliny bobowate drobnonasienne i bobowate grubonasienne, a także rośliny miododajne. Mieszanki te nie mogą być tworzone jedynie na bazie różnych gatunków zbóż.

dr hab. Marzena S. Brodowska, prof. uczelni

Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca