formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Dobre praktyki – europejska baza projektów

las1
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Nowe funkcje strony internetowej Europejskiej Sieci WPR obejmują specjalną sekcję poświęconą dobrym praktykom tj. przykładom projektów finansowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej.

W bazie danych dostępnych jest obecnie 892 przykładów dobrych praktyk, z czego 43 projekty z Polski.

Opublikowane projekty odzwierciedlają szeroki zakres społeczno-gospodarczy i środowiskowy WPR oraz obejmują takie przykłady, jak np. poprawa bezpieczeństwa żywnościowego i wydajności rolnictwa, pomoc w przeciwdziałaniu zmianom klimatu, promowanie zrównoważonego zarządzania zasobami naturalnymi oraz utrzymanie obszarów wiejskich poprzez wspieranie miejsc pracy i usług.

Nowe przykłady dobrych praktyk będą regularnie publikowane, aby pomóc w demonstrowaniu i inspirowaniu projektów finansowanych przez WPR, które przyczyniają się do realizacji szczegółowych celów WPR.

źródło: https://www.ksowplus.pl/transfer-wiedzy-i-innowacje/aktualnosc/dobrepraktyki-europejska-baza-projektow

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji