formula_nowa_kolejnosc

PolitykaRolna.eu

Jak informują o WPR w Danii?

IMG_7387
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Finansowany przez Komisję Europejską program IMCAP (Information Measures Common Agricultural Policy) wspiera działania komunikacyjne informujące o Wspólnej Polityce Rolnej. Jego celem jest budowanie zaufania do WPR wśród wszystkich obywateli Unii Europejskiej, zarówno rolników, jak i całego społeczeństwa. Realizowane w ramach programu projekty podnoszą świadomość na temat znaczenia unijnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, za pośrednictwem WPR. Projekty mają też eliminować błędne wyobrażenia i dezinformację na ten temat. W bieżącej turze programu na 2022/2023 dofinansowano 26 projektów z całej Europy. Wśród nich są projekty realizowane przez polskie wydawnictwo Plantpress oraz duńskie wydawnictwo L-Mediehus.

W dniach 13-14 lipca 2023 r przedstawiciele Plantpress-u odwiedzili L-Mediehus, aby wymienić się doświadczeniami z realizacji projektów IMCAP oraz zapoznać się z aktualnymi wyzwaniami we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej w Danii. L-Mediehus, wydawca codziennej gazety rolniczej i portali branżowych, realizuje projekt dotyczący informowania o WPR już po raz czwarty.

Podczas spotkania redaktor Michael Strandfelt, koordynujący projekt, przedstawił narzędzia projektowe: stronę internetową, dodatki do gazet drukowanych, podcasty i filmy. Większość z nich realizowanych jest na podobnych zasadach, co w projekcie polskim. Wyjątek stanowią podcasty, podczas których duńscy dziennikarze rozmawiają z zaproszonymi ekspertami. Do tej pory zrealizowano ponad 80 podcastów. Podobnym kanałem komunikacji, korzystającym z wiedzy polskich ekspertów są organizowane przez Plantpress webinaria.

Prezes wydawnictwa L-Mediehus Per Jørgensen zapoznał nas z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi pracę dziennikarzy.

Pomimo wielu analogii w obu w projektach, dla efektów ich wdrażania istotne są sytuacja rolników w Danii i Polsce, etap wdrażania WPR i otwartość na zmiany, które znacznie się różnią. Duńscy rolnicy są nastawieni mniej konfrontacyjnie do proponowanych zmian, co może wynikać z ich lepszej sytuacji ekonomicznej i dobrej komunikacji z decydentami.

O sytuacji w duńskim rolnictwie rozmawialiśmy z Nielsem Hauge Mikkelsenem, jednym z wiodących producentów rolnych w Danii i jednocześnie wiceprezesem duńskiej organizacji „Zrównoważone rolnictwo”, którego gospodarstwo odwiedziliśmy podczas pobytu w Danii.

Czytaj więcej

Zielona transformacja na obszarach wiejskich

Jak co roku Stowarzyszenie AGROEKOTON – partner projektu INFOCAP – zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji organizowanej przy wsparciu Krajowej Sieci

Jak PROW zmienia obszary wiejskie?

Ekipa filmowa naszego partnera, Stowarzyszenia AGROEKOTON, odwiedza region świętokrzyski śladami operacji zrealizowanych przy wsparciu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Jakie korzyści z realizacji