baner_formula_2024

PolitykaRolna.eu

Jak informują o WPR w Danii?

IMG_7387
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
VK
Email

Finansowany przez Komisję Europejską program IMCAP (Information Measures Common Agricultural Policy) wspiera działania komunikacyjne informujące o Wspólnej Polityce Rolnej. Jego celem jest budowanie zaufania do WPR wśród wszystkich obywateli Unii Europejskiej, zarówno rolników, jak i całego społeczeństwa. Realizowane w ramach programu projekty podnoszą świadomość na temat znaczenia unijnego wsparcia dla rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, za pośrednictwem WPR. Projekty mają też eliminować błędne wyobrażenia i dezinformację na ten temat. W bieżącej turze programu na 2022/2023 dofinansowano 26 projektów z całej Europy. Wśród nich są projekty realizowane przez polskie wydawnictwo Plantpress oraz duńskie wydawnictwo L-Mediehus.

W dniach 13-14 lipca 2023 r przedstawiciele Plantpress-u odwiedzili L-Mediehus, aby wymienić się doświadczeniami z realizacji projektów IMCAP oraz zapoznać się z aktualnymi wyzwaniami we wdrażaniu Wspólnej Polityki Rolnej w Danii. L-Mediehus, wydawca codziennej gazety rolniczej i portali branżowych, realizuje projekt dotyczący informowania o WPR już po raz czwarty.

Podczas spotkania redaktor Michael Strandfelt, koordynujący projekt, przedstawił narzędzia projektowe: stronę internetową, dodatki do gazet drukowanych, podcasty i filmy. Większość z nich realizowanych jest na podobnych zasadach, co w projekcie polskim. Wyjątek stanowią podcasty, podczas których duńscy dziennikarze rozmawiają z zaproszonymi ekspertami. Do tej pory zrealizowano ponad 80 podcastów. Podobnym kanałem komunikacji, korzystającym z wiedzy polskich ekspertów są organizowane przez Plantpress webinaria.

Prezes wydawnictwa L-Mediehus Per Jørgensen zapoznał nas z nowoczesnymi rozwiązaniami informatycznymi wspierającymi pracę dziennikarzy.

Pomimo wielu analogii w obu w projektach, dla efektów ich wdrażania istotne są sytuacja rolników w Danii i Polsce, etap wdrażania WPR i otwartość na zmiany, które znacznie się różnią. Duńscy rolnicy są nastawieni mniej konfrontacyjnie do proponowanych zmian, co może wynikać z ich lepszej sytuacji ekonomicznej i dobrej komunikacji z decydentami.

O sytuacji w duńskim rolnictwie rozmawialiśmy z Nielsem Hauge Mikkelsenem, jednym z wiodących producentów rolnych w Danii i jednocześnie wiceprezesem duńskiej organizacji „Zrównoważone rolnictwo”, którego gospodarstwo odwiedziliśmy podczas pobytu w Danii.

Czytaj więcej

Współpraca? To się opłaca!

Nie od dziś wiadomo, że razem nie tylko raźniej, ale także lepiej. Dlatego nie brakuje przykładów na to, że współpraca się opłaca